Thứ Tư, 20 Tháng Sáu, 2018 09:25

Thánh Barnaba tông đồ

Thánh Barnaba là một trong những nhà truyền giáo tiên khởi của Giáo hội. Ngài đóng vai trò chủ yếu trong việc loan truyền và chuyển dịch Phúc Âm cho dân ngoại.

Ngài là người Do Thái thuộc chi tộc Lêvi, được sinh tại Chypre, tên thật là Giuse nhưng được các tông đồ đổi thành Barnaba, nghĩa là “Người có tài an ủi” (Cv 4, 36). Barnaba có lòng quảng đại, “đã bán một phần tài sản, lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ” để giúp người nghèo (Cv 4, 37). Chính ngài là người “đứng ra bảo lãnh và đưa Phaolô đến với các tông đồ” (Cv 9, 27). Sau đó, Barnaba được sai đi rao giảng Tin Mừng ở Antiôkia. Khi công việc ngày càng có kết quả, Barnaba đã xin Phaolô đến giúp sức cho mình. Cả hai đã xây dựng một Giáo hội thật phát triển tại nơi đây. Theo sách Công Vụ Tông Đồ, chính ở Antiôkia mà “lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu” (Cv 11, 26).

Sau một thời gian, Chúa Thánh Thần đã chọn Barnaba và thánh Phaolô để thực hiện một sứ vụ quan trọng, đó là đem Tin Mừng đến cho dân ngoại. Hai vị đã khởi hành chuyến đi truyền giáo đầu tiên ở nước ngoài, trước hết là đến Chypre và sau đó là đến lục địa Tiểu Á. Lúc đầu các ngài rao giảng cho người Do Thái, nhưng bị chống đối dữ dội nên đã quay sang rao giảng cho dân ngoại và đã thành công lớn. Tuy nhiên, công cuộc truyền giáo cho dân ngoại nảy sinh một vấn đề là người tòng giáo có phải cắt bì theo luật Do Thái hay không. Thánh Phaolô và Barnaba đã chống đối tập tục này và lập trường của các ngài đã được Công đồng Giêrusalem chấp thuận, tức là những người ngoài Do Thái khi rửa tội không buộc phải chịu cắt bì.

Tương truyền thánh Barnaba tử đạo do bị ném đá chết. Vào năm 488, người ta đã tìm thấy mộ thánh tông đồ tại Salamis thuộc đảo Chypre, Hy Lạp.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm