Thứ Tư, 18 Tháng Mười, 2017 10:01

Thánh Callistô I, giáo hoàng tử đạo

Thánh Callistô I là người kế vị Ðức Giáo Hoàng Zêphyrinô dưới thời Hoàng đế Antonin Héliogabale, đã cương quyết bảo vệ đức tin, chống lại trào lưu phản bác “Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi”.

Thánh Callistô I sống vào nửa đầu thế kỷ III, là nô lệ đến từ Rôma. Sau khi làm mất hết tiền của ông chủ, ngài hoảng sợ và trốn khỏi thành phố, nhưng đã bị bắt lại ngay tại bến cảng Ostia và bị phạt làm phu hầm mỏ tại Sardinia. Sau đó, nhờ có sự can thiệp của bà Marcia, một người bạn thân với hoàng đế Commôdô, ngài được thả tự do. Năm 199, thánh nhân được Ðức Giáo Hoàng Zephyrinus phong chức phó tế và được giao việc quản lý nghĩa trang của người Công giáo trên đường Appia. Ðây là nơi chôn cất các Ðức Giáo Hoàng và là mảnh đất đầu tiên mà Giáo hội sở hữu. Ngày nay, người ta gọi là hang toại đạo của thánh Callistô.

Năm 217, ngài được bầu chọn làm giáo hoàng. Trong cương vị này, ngài tỏ ra là người kiên quyết bảo vệ đức tin tôn giáo, đã thành công trong việc ngăn chặn tà giáo và cho phép giải tội đối với tất cả mọi tội, kể cả tội ngoại tình và giết người. Một số người đã than phiền vì thánh nhân đã thương yêu các tội nhân cách quá đáng. Tuy nhiên, vị giáo hoàng thánh thiện này dạy rằng nếu cả những kẻ sát nhân mà thực lòng hoán cải, thì họ có thể được phép chịu Mình Thánh Chúa sau khi đã làm việc đền tội.

Ngài bị bọn lạc giáo bắt và hành hạ: phải nhịn đói, đánh đòn nhiều lần, sau cùng bị ném xuống giếng cho chết. Thánh Callistô I được nhận hồng phúc tử đạo vào năm 222 tại Transtévère, dưới thời Hoàng đế Alexandre. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm