Thứ Năm, 10 Tháng Giêng, 2019 14:58

Thánh Giám mục Hilariô, tiến sĩ hội thánh

Thánh Hilariô sinh năm 315 tại Poitiers, nước Pháp, trong một gia đình quý tộc. Trước khi gia nhập Công giáo, ngài là người cổ vũ việc thờ các ngẫu tượng, nhưng khi  30 tuổi, ngài đã khám phá ra sự phi lý của thuyết đa thần và cho rằng chỉ có một Thiên Chúa hằng hữu, là Đấng tạo thành muôn loài. Rồi cuối cùng, ngài đã tìm được câu trả lời chính xác trong Thánh Kinh và nhờ đó ngài đã hoán cải và xin gia nhập Công giáo.

Mặc dù chỉ là một giáo dân, Hilariô đã được dân chúng chọn làm Giám mục giáo phận Poitiers. Nhưng ngài đã tìm đủ mọi cách để từ chối cương vị cao cả này. Tuy nhiên, chính sự khiêm nhường của ngài càng làm cho giáo dân xác quyết hơn sự lựa chọn của họ. Thế là vào năm 353, ngài được tấn phong giám mục. Cũng vào thời ấy, bè rối Ariô nổi lên mạnh mẽ. Hilariô đứng lên chống lại và trở thành một trong những nhà thần học của thế kỷ thứ 4 tích cực nhất trong việc bảo vệ thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Hoàng đế Constantinô ủng hộ lạc giáo Ariô nên bắt ngài đi lưu đày vào năm 356. Trong thời gian bị lưu đày, Hilariô viết một khảo luận về “Thiên Chúa Ba Ngôi”. Năm 361, ngài được trở về Poitiers và tiếp tục bảo vệ đức tin của Giáo hội cho đến lúc chết năm 367.

Thánh Hilariô là một con người sống hài hòa nhã nhặn với mọi người, nhưng kiên quyết chống lại những kẻ chống phá Giáo hội. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm