Thứ Sáu, 25 Tháng Năm, 2018 15:39

Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII

Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VII là nhà canh tân lớn nhất của Giáo hội thời Trung cổ, sinh ra tại Tuscany, Ý vào năm 1028, với tên khai sinh là Hildebrand; từ nhỏ được thụ huấn trong tu viện thánh Maria ở Aventina.

Thế kỷ thứ 10 và tiền bán thế kỷ 11 là những ngày u tối cho Giáo hội, một phần là vì giáo triều chỉ là con cờ của một vài gia tộc ở Rome. Khi Ðức Lêô IX lên ngôi giáo hoàng, ngài được cử giữ những chức vụ quan trọng, và nhân dịp này, đã đem hết tài lực ra ngăn chặn làn sóng sa đọa đang bành trướng trong Giáo hội, bênh vực đức tin chống lại những giáo thuyết sai lầm của các bè rối. Ðược chọn làm Hồng y, ngài giữ nhiều chức vụ và sứ mạng quan trọng dưới thời Đức Lêô IX, Victo II, Stêphanô IX, Nicolas II và Alexandre II. Sau khi Đức Alexandre II mất (1073), ngài được bầu lên kế vị. Dù ở địa vị giáo hoàng, ngài vẫn tiếp tục sống một cuộc đời khắc khổ như cũ.

Trong cương vị mới, ngài tiến hành cuộc cải cách giáo triều rất mạnh mẽ. Tại cuộc họp thượng hội đồng năm 1075, ngài đã bài trừ nạn mua bán chức thánh và cổ vũ đời sống độc thân trong hàng giáo sĩ. Ngài cũng cương quyết chống lại việc các nhà cầm quyền thế tục can thiệp vào việc chọn giám mục trong lãnh địa của họ, thế nên đã xảy ra cuộc xung đột với Hoàng đế nước Đức là Henry IV. Năm 1077, mối căng thẳng giữa Đức Grêgôriô và vua Henry tưởng chừng như đã lắng dịu khi nhà vua đi đến tòa lâu đài ở Canossa để đền tội và đã được giải vạ tuyệt thông. Nhưng sau đó, vào năm 1084 Henry IV trở mặt, ông đem quân sang Rome để bắt Đức Giáo Hoàng Grêgôriô VII, rất may ngài đã kịp thời ẩn trốn tại Salernô và qua đời tại đây vào ngày 25.5.1085. Trong giờ lâm chung, ngài tha thứ mọi kẻ thù ghét ngài và nói rằng: “Tôi yêu mến điều công chính và ghét điều gian tà, nên phải chết ở chốn lưu đày này”.

Năm 1606, Đức Thánh Cha Phaolô V đã tôn phong Đức Grêgôriô VII lên bậc hiển thánh.n

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm