Thứ Sáu, 05 Tháng Năm, 2017 17:04

Thánh Giuse thợ

Chúng ta không biết nhiều về thánh Giuse, ngoài những dữ kiện vắn vỏi do Phúc Âm Matthêu và Luca kể lại. Thánh Matthêu cho biết về gia phả của thánh Giuse; Luca nhắc nhiều đến lịch sử gia đình của Đức Mẹ. Cả hai thánh sử không cho biết nhiều về thánh Giuse, ngoại trừ ngài thuộc miêu duệ Đavít và là người nghèo.

Gia đình Giuse trước đây ở Bêlem, xứ Giuđêa (Lc 2,4), nhưng người đến lập nghiệp tại Nagiaret trong nghề thợ mộc (Mt 13,55). Có lẽ lúc 20 tuổi ngài kết bạn với Đức Mẹ và lúc đó Đức Mẹ khoảng 15 tuổi. Thánh sử Matthêu nhắc đến Thánh Giuse trong các sự kiện như: Đức Mẹ cho Giuse biết về việc thụ thai nhiệm lạ; việc các đạo sĩ viếng thăm; việc trốn sang Ai Cập rồi trở về Nagiaret. Thánh sử Luca nhắc đến thánh Giuse trong các sự kiện Giáng sinh; cắt bì, dâng Đức Giêsu vào đền thờ và việc lạc mất Chúa ở Giêrusalem. Sau đó, thánh Giuse không được Phúc Âm nhắc đến nữa và người ta đoán rằng Thánh Giuse đã qua đời trước khi Chúa Giêsu bắt đầu thời gian giảng dạy.

Cũng có nhiều ngụy thư thêu dệt thêm cuộc đời của thánh Giuse nhằm thi vị hóa, chẳng hạn như thánh Giuse thọ đến 110 tuổi giống như Giuse là tổ phụ Cựu ước. Nhưng chỉ có Phúc Âm là tài liệu duy nhất và có giá trị về cuộc đời Thánh cả Giuse, tuy vắn vỏi, nhưng nói lên cá tính của ngài, một con người đức hậu, nhẫn nại, đầy lòng tin. Giuse là gương mẫu cho mọi tín hữu, nhất là các gia trưởng. Tuy ngài là dưỡng phụ của Chúa, bạn thanh sạch của Đức Mẹ, nhưng ngài cũng tham dự vào mầu nhiệm nhập thể, và tiếp tục sứ mạng bảo vệ Giáo hội.

Sự im lặng của Phúc Âm có vẻ làm lu mờ địa vị thật sự của thánh Giuse. Nhưng từ thế kỷ thứ IV, lòng sùng kính thánh Giuse đã khởi đầu từ Đông phương rồi lan dần qua Tây phương và trong Giáo hội. Năm 1870, Đức Piô IX công bố Thánh cả Giuse là quan thầy của Giáo hội, và lấy ngày 19 tháng Ba làm lễ trọng. Năm 1955, Đức Piô XII lại lập lễ Thánh Giuse thợ vào ngày 1 tháng Năm, trùng vào ngày mà nhân dân thế giới chọn để mừng ngày Quốc Tế Lao Động từ năm 1889, để tôn vinh quyền lợi cơ bản của người công nhân.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm