Thứ Năm, 18 Tháng Mười, 2018 14:09

Thánh Luca, thánh sử

Thánh Luca là bổn mạng của các họa sĩ và y sĩ. Ngài là người Hy Lạp, quê quán ở Antiôkia. Sau khi đón nhận đức tin, thánh nhân trở thành người bạn đồng hành với thánh Phaolô trong hành trình truyền giáo.

Sau khi thánh Phaolô chịu tử đạo vào năm 64, thánh Luca trở về Hy Lạp để an dưỡng. Và trong thời gian này, thánh nhân đã viết quyển Tin Mừng thứ ba và sách Tông đồ Công vụ. Qua các tông đồ, nhất là Mẹ Maria và thánh Phaolô, thánh Luca đã ghi lại tiểu sử của Chúa Giêsu bằng những nét đặc sắc, hết lòng ca tụng ơn cứu độ và lòng từ bi của Thiên Chúa. Qua những truyện như: Người con phung phá, Người Samaritanô nhân hậu, Ông Giakêu, Người trộm lành..., thánh nhân trình bày cho mọi người thấy một cách cụ thể lòng từ bi của Thiên Chúa.

Qua thánh Luca, hình ảnh về Đức Mẹ thật rõ nét. Mẹ là một nữ tỳ tuyệt vời của Thiên Chúa, đã đón nhận Chúa Giêsu, thực hiện những điều Chúa Giêsu dạy, trao Chúa Giêsu cho nhân loại và cuối cùng là người dự phần vào hy lễ của Chúa Giêsu khi Mẹ đứng dưới cây thập giá. Không chỉ qua ngòi bút mà còn qua tranh vẽ, thánh Luca, tương truyền, còn là chủ nhân của bức họa Đức Trinh Nữ Maria. Một cách đặc biệt ở thế kỷ XII, XV, vài bức tranh đã họa lại cảnh thánh Luca đang vẽ Đức Maria bồng Chúa Giêsu.

Thánh nhân qua đời vào tuổi 84, thánh tích của ngài được tôn kính tại thánh đường Các Tông Đồ ở Constantinople. Giáo hội tôn kính ngài hằng năm vào ngày 18 tháng 10.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm