Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một, 2018 14:05

Thánh Margarita Scotland

Thánh Margarita Scotland là thánh bổn mạng của Scotland, sinh ra tại Hungary vào năm 1046. Sau khi người Norman xâm chiếm Hungary, ngài rời khỏi nơi này và đến xứ Scotland.

Năm 24 tuổi, ngài kết hôn với vua Malcolm III, là một người mẹ lý tưởng của tám người con và là một vị hoàng hậu giàu lòng bác ái. Bằng tình yêu, ngài làm cho người chồng vốn tính tình nóng nảy trở nên hiền từ hơn và khuyến khích chồng làm những công việc từ thiện. Thánh Margarita dùng nhiều thì giờ và tiền của cho các công cuộc bác ái. Chính ngài hầu hạ người nghèo khó, già cả, côi cút và yếu đau; giúp đỡ các gia đình phá sản phục hồi; chuộc lại các tù nhân; xây dựng nhà thương, nhà vãng lai cho du khách.

Thánh nhân cổ vũ việc canh tân tinh thần cho hàng giáo sĩ và buộc họ phải tuân giữ những ngày nghỉ. Ngài còn xây dựng nhiều nhà thờ và lập một hiệp hội các phụ nữ đạo. Hoàng hậu Margarita đã nỗ lực xây dựng tinh thần đạo đức cho người dân Scotland, tập cho dân giữ Mùa Chay ngay từ ngày lễ Tro.

Thánh Margarita qua đời năm 1093, thi thể ngài được an táng trong thánh đường Dunfermline mà chính ngài đã cho xây dựng khi còn tại thế. Margarita được tôn phong hiển thánh ngày 21.9.1250. Lễ kính thánh nữ Margarita Scotland vào ngày 16 tháng 11 hằng năm.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm