Thứ Năm, 13 Tháng Chín, 2018 11:25

Thánh Matthêu, tông đồ, thánh sử

Thánh Matthêu là tông đồ của Chúa Giêsu và là tác giả sách Tin Mừng. Theo Tin Mừng Marcô và Luca thuật lại, Matthêu là một người Do Thái làm nghề thu thuế có tên là Lêvi, quê quán ở Carphanaum vùng miền gần bờ hồ Genezareth, và được Chúa Giêsu kêu gọi làm môn đệ: “Hãy theo theo Ta!” (Mc 2,13-14; Lc 5,27-28). Và chính thánh Matthêu cũng thuật lại về mình như thế trong Phúc Âm do ngài viết (Mt 9,9).

Hình dạng con người là biểu tượng cho thánh sử. Vì Phúc Âm theo thánh Matthêu bắt đầu với gia phả của Chúa Giêsu. Với chi tiết này, thánh sử Mathêu muốn nhấn mạnh đến nguồn gốc Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế từ trời cao xuống trần gian làm người. Chúa Giêsu là một con người có xuất xứ nguồn gốc trong xã hội loài người. Ngài là Con Thiên Chúa sinh xuống trần gian làm người có tổ tiên, họ hàng, gia đình.

Theo truyền thuyết kể lại, sau khi thánh nhân viết xong Tin Mừng, đã di chuyển đến miền Mesopotamien và Aethiopien rao giảng Tin Mừng. Nơi đó, thánh nhân đã xây dựng thánh đường cùng tu viện, sau cùng, bị thuộc hạ nhà vua đâm chết ở chân bàn thờ trong thánh đường. Nhưng cũng có tương truyền thuật lại thánh nhân bị ném đá tới chết, hay bị thiêu sống trong lò lửa. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm