Thứ Năm, 05 Tháng Tư, 2018 14:09

Thánh Vinh Sơn Ferrer

Thánh Vinh Sơn Ferrer (Vincent Ferrer) là nhà giảng thuyết lừng danh nhất của dòng Đa Minh. Ngài sinh ra tại Valencia, Tây Ban Nha, ngày 23.1.1350. Từ nhỏ ngài đã học được nơi cha mẹ tấm lòng yêu mến người nghèo, ăn chay kiêng thịt vào mỗi ngày thứ Tư và thứ Sáu hằng tuần, và rất mực kính mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Sau khi gia nhập dòng Đa Minh năm 1374, ngài sớm trở thành một nhà giảng thuyết lừng danh, gặt hái nhiều thành công ở khắp mọi nơi. Ngài khuyên bảo những ai chuyên lo giảng dạy rằng: “Khi giảng dạy, hãy dùng kiểu nói đơn sơ, đưa ra những tấm gương rõ ràng. Phải giảng làm sao cho mỗi một tội nhân cảm thấy được đánh động như thể bạn chỉ giảng cho một mình người đó nghe. Còn bài giảng nào trừu tượng thì khó tác động lên người nghe lắm”.

Thánh Vinh Sơn Ferrer đi rao giảng khắp cả châu Âu, nội dung những lời giảng chủ yếu nói về tội lỗi, hỏa ngục, sự sống đời sau và ngày chung thẩm gần kề. Đời sống khó nghèo đi đôi với lời rao giảng của ngài đã làm nhiều người tin theo. Thánh nhân đi đâu là cảm hóa được người khác, đem lại sự bình an, bầu khí thánh thiện và đạo đức cho những nơi ngài đặt chân tới, và có nhiều người quay trở về với Chúa. Riêng tại Tây Ban Nha, thánh nhân đã cảm hóa hơn 25.000 người.

Có nhiều linh mục đồng hành và hỗ trợ sứ vụ của ngài. Ngài thường khuyên các linh mục ấy như sau: “Khi ngồi tòa giải tội, hãy luôn tỏa chiếu đức ái nồng nàn. Dù các cha khuyến khích những tâm hồn sốt sắng hay răn dạy những kẻ cứng lòng phải biết kính sợ Chúa, thì phải nói làm sao cho họ cảm thấy là các cha nói như thế chỉ vì yêu thương họ mà thôi”.

Ngày 5.4.1419, thánh nhân qua đời trong khi đang giảng dạy tại Vannes, Pháp. Ngài được Đức Giáo Hoàng Calixtus III tuyên thánh ngày 29.6.1455. ■

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm