Thứ Năm, 03 Tháng Mười, 2019 14:46

Tổng lãnh thiên thần, Michael, Gabriel và Raphael

Các Thiên Thần là loài thiêng liêng cao trọng nhất trong tất cả các loài thọ tạo, các ngài được Thiên Chúa tạo nên trước khi tạo thành vũ trụ. Các thiên thần không có thể xác và bất tử. Tên gọi của các ngài tương ứng với sứ vụ mà Thiên Chúa ban cho.

Michael nghĩa là: Ai bằng Thiên Chúa. Ngài được giao cho nhiệm vụ chiến đấu với ma quỷ. Michael đánh đuổi Lucifer ra khỏi Thiên đàng vì dám thử thách quyền tối thượng của Thiên Chúa. “Bấy giờ có giao chiến trên trời: thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa” (Kh 12,7-8). Thiên thần Michael giúp chúng ta chiến đấu chống lại Satan trong cuộc sống hằng ngày.

Gabriel nghĩa là: Uy quyền của Thiên Chúa. Sứ mạng của ngài là loan báo quyền năng của Thiên Chúa. Ngài được Thiên Chúa sai đến để truyền tin cho Ðức Trinh Nữ Maria. Khi Ðức Maria ngạc nhiên về việc thụ thai vì chưa có gia đình, thì thiên thần Gabriel đáp: “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được” (Lc 1,37). Thiên thần Gabriel phù giúp chúng ta trong những lúc tuyệt vọng và bảo vệ những ai loan báo Tin Mừng.

Raphael có nghĩa là: Thầy thuốc của Thiên Chúa. Ngài được giao nhiệm vụ chữa bệnh về phần hồn cũng như phần xác. Ngài được sai đến để dẫn đường cho Tôbia và bảo vệ ông trong đêm thành hôn khỏi sự dữ. Ngài còn chữa cho Tôbia cha được sáng mắt. Sau khi tiết lộ thân thế của mình với Tôbia con thì Thiên thần Raphael nói: “Ta là Raphael, là một trong bảy thiên thần luôn phụng thờ trước nhan thánh Chúa” (Tb 12, 14).

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm