Thứ Năm, 16 Tháng Hai, 2017 15:03

Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ

Bảy vị thánh này sống vào thế kỷ XIII ở thành phố Florence, nước Ý. Các thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ với mục đích là rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sự thương khó của Đức Mẹ.

Bảy thánh là các linh mục Bonfilius Menaldi, Benedictô Antella, Giêradô Sestegui, Barthôlômêô Amidei, Gioan Manetti, Ricôver Lippi và tu sĩ Alexis Falconieri. Mỗi vị có một lòng yêu mến rất đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Các ngài là những thành viên năng động của hiệp hội Đức Trinh Nữ Maria.

Cách thức các ngài trở thành những người lập dòng Tôi Tớ thật đặc biệt. Vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, khi bảy anh em đang chìm đắm trong cầu nguyện thì Đức Mẹ đã hiện ra với các ngài. Đức Mẹ gợi hứng cho các ngài từ bỏ thế gian và sống cho riêng mình Thiên Chúa. Các ngài đã bán hết của cải, đem phân phát cho những người nghèo, và rút về vùng quê ở trong một túp lều nghèo nàn, ngày đêm suy niệm sự thương khó của Chúa Giêsu.

Sau nhiều năm sống như các ẩn sĩ, các ngài đến gặp giám mục và xin một luật sống để tuân giữ. Vị giám mục khuyến khích các ngài hãy cầu nguyện và xin Đức Mẹ soi sáng hướng dẫn. Rồi một ngày kia, Đức Mẹ lại hiện đến với các ngài, mình vận một áo dòng màu đen, bên cạnh là một thiên thần mang theo một cuộn giấy với hàng chữ: “Những Tôi Tớ Đức Mẹ”. Trong thị kiến này, Đức Mẹ nói rằng đã chọn các ngài làm tôi tớ và xin các ngài mang tu phục màu đen. Và đây chính là bộ tu phục các ngài đã mặc từ năm 1240. Các ngài cũng bắt đầu sống cuộc đời tu trì theo luật dòng thánh Augustinô.

Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ được Giáo hội chính thức công nhận năm 1304. Vào đầu thế kỷ XIV, dòng đã đảm nhận công cuộc truyền giáo ở Ấn Độ và có nhiều cơ sở ở Anh và châu Mỹ.

Bảy vị sáng lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ đã được Đức Thánh Cha Lêô XIII tôn phong Hiển thánh năm 1888.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm