Thứ Hai, 29 Tháng Hai, 2016 14:54

Chúa nhật Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh (Ga 20:1-9)

Ơn Cứu chuộc là Ơn Chúa

Nếu chúng ta đi dự một đám tang người thân, chứng kiến tất cả sự thật của người chết, cảnh tang thương, sầu muộn của tang gia, rồi đùng một cái, sau ba ngày, có người nói ông ta đang sống sờ sờ ở nhà, chắc chúng ta không tin. Không tin là phải.

Các môn đệ của Chúa cũng vậy thôi. Chúa chết thực sự, chôn cất rõ ràng, bây giờ mấy bà nói Chúa sống lại, chuyện thật nhảm nhí; xưa nay, các tiên tri, thánh nhân nào chết rồi sống lại đâu? Mồ mả các Tiên tri, các vua chúa đang nằm trước mặt mọi người là chứng cớ cho biết đã chết làm sao sống lại được? Thánh vịnh còn nói kẻ chết như kẻ bị lãng quên ở âm phủ kia mà! (Tv 115, 17) Vì thế, Chúa sống lại và Chúa hiện ra để làm chứng Ngài sống lại thực cho các môn đệ tin, chẳng ai tin vì lời nói không dễ dàng gì thuyết phục nổi các môn đệ.

Trước hết, không có môn đệ nào tin lời Chúa nói: chết sau ba ngày thì sống lại, ngay cả các bà cũng không tin. Việc bà Maria Mađalêna đi ra viếng mộ Chúa và định xức thuốc thơm cho xác Chúa vào sáng ngày thứ ba tức là ngày thứ nhất trong tuần cho biết chẳng ai nhắc nhở tới “Chúa sống lại cả”. Tới mộ, thấy mộ trống, các bà trong phái đoàn nghĩ tới trộm xác. Được các bà chạy về báo tin mộ trống, xác Chúa không còn, và bà Mađalêna nói Chúa sống lại vì Chúa đã hiện ra với bà, các môn đệ chẳng ai tin (Mc 16, 9-11). Chỉ có thánh Gioan và Phêrô chạy ra.

Rõ ràng các ngài đã không tin Chúa sống lại. Từ không tin đổi qua tin và đem cái chết để làm chứng Chúa sống lại là cả một biến đổi sâu xa và hoàn toàn. Các ngài tin vì Chúa hiện ra làm chứng Ngài sống lại.

Ngày nay, chúng ta dễ dàng tin Chúa sống lại hơn các thánh Tông đồ trong thời gian mấy tuần đầu Chúa sống lại, vì chúng ta nhận được mạc khải đầy đủ ngay, còn các thánh Tông đồ phải tiếp xúc với Chúa hiện ra nhiều lần, phải có ơn Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ngài mới tin thực tức là nhận mạc khải trong một quá trình rèn luyện niềm tin, nhận thức dần dần Mầu nhiệm Phục sinh. Nhưng các ngài hơn hẳn chúng ta vì khi đã tin thì các ngài sống chết trọn vẹn với niềm tin.

Điều quan trọng ta phải biết:

1. Chúa sống lại là nền tảng của đạo Công giáo. Nếu Chúa không sống lại, không có đạo Công giáo vì không ai lại đi tin vào một người chết, một người nói mình sống lại mà không sống lại.

2. Chúa sống lại làm cho mọi điều Chúa giảng đều là sự thật, phát xuất từ Thiên Chúa nên niềm tin của ta là tin vào Thiên Chúa chân thật không bao giờ sai lầm.

3. Chúa sống lại là thành phần quan trọng lập Ơn Cứu độ cũng như việc Chúa chịu chết. Ta thường nghĩ rằng: Chúa chịu chết lập Ơn Cứu độ, sống lại là phần thưởng do Chúa vâng lời chịu chết giống như tôi thi đậu là do công khó nhọc của tôi học nên ba má thưởng cho tôi chiếc áo mới. Không thưởng áo mới, tôi vẫn thi đậu. Nghĩ như vậy là thiếu sót vì ơn cứu chuộc là ơn Chúa kéo ta lên với Chúa, Chúa không sống lại làm sao kéo ta lên.

Là người Công giáo, chúng ta sống trong Mầu nhiệm Chúa sống lại, trong niềm trông cậy, tin tưởng chúng ta sẽ sống lại với Chúa. Dù đau khổ, nguy nan, Mầu nhiệm Chúa sống lại đang nung đúc ta, đang ban cho ta sức sống để ta sống theo Thánh ý Chúa, để được sống lại với Chúa.

Lm. Fx. Nguyễn Hùng Oánh GP.TPHCM

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm