Thứ Ba, 01 Tháng Ba, 2016 10:14

Chúa Nhật III Phục Sinh ( Ga 21:1-19)

Chúa Giêsu hiện ra và trao quyền lãnh đạo cho Phêrô

Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo hội trên nền tảng 12 tông đồ. Ngài đã huấn luyện và sai đi rao giảng Tin mừng. Nhưng Chúa còn muốn một người đứng đầu Giáo hội để tiếp tục chăn dắt đoàn chiên Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Phêrô là người Chúa chọn lãnh đạo Giáo hội khi hỏi ông tới ba lần “Con có yêu mến Thầy không?”

I. Giáo hội được xây dựng trên nền tảng các tông đồ

Giáo hội được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ có nghĩa là Giáo hội khởi đầu và phát triển dựa trên giao lý (Tin Mừng và Truyền thống) đã được Chúa trao ban cho các Tông đồ, ta gọi là giáo lý Tông truyền. Người đứng đầu như Chúa muốn không phải ai khác nhưng là Thánh Phêrô và các vị Giáo hoàng kế tục Ngài trong Giáo hội Rôma. Như thế có nghĩa là trên thế giới chỉ có một Giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập và sắp xếp các vị lãnh đạo. Còn các Giáo hội khác hay những anh em khác như Chính Thống, Tin lành... là những đoàn chiên khát khao trở về hợp nhất với Giáo hội Tông truyền của Chúa. Chúng ta hãy cám ơn Chúa và luôn luôn vâng phục, cộng tác với Giáo hội Chúa đã thiết lập, thông cảm với Giáo hội trong hoàn cảnh khó khăn của thế giới hôm nay mà Giáo hội phải đương đầu.

II. Mọi tín hữu đều được mời gọi cộng tác với Giáo hội vì lòng yêu mến Chúa

Mọi người tín hữu đều được mời gọi cộng tác, chia sẻ gánh nặng “chăn dắt đoàn chiên” với các vị lãnh đạo Giáo hội. Trước khi đặt Phêrô làm vị Giáo hoàng tiên khởi, Chúa Giêsu đã hỏi ông tới 3 lần “Con có yêu mến Thầy không?” Điều đó có nghĩa là khi phục vụ Giáo hội ở bất cứ một cương vị nào, ta cũng phải có lòng yêu mến và làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa, chứ không vì danh vọng hay lợi lộc trần gian. Nói như thế có vẻ hơi xa với thực tế ngày hôm nay. Ai yêu mến Chúa Giêsu thật lòng mà lại không quan tâm tới lời mời gọi xây dựng và phát triển Giáo hội? Lòng yêu mến Chúa có sức lôi kéo chúng ta làm được nhiều việc lớn lao, lan tỏa ra môi trường chung quanh, nâng đỡ đức tin của nhau và đào thải thói ham danh lợi thế tục của anh em trong cộng đoàn. Chúng ta hãy cố gắng và xin Chúa ban ơn làm việc Chúa vì lòng yêu mến như vậy.

Thiên Chúa muốn cứu độ con người trong một tập thể là Giáo hội, vì thế Giáo hội là phương thế cần thiết cho mọi người gặp gỡ và sống với Chúa, lãnh nhận ơn cứu độ. Giáo hội phải tồn tại và phát triển cho đến ngày tận thế với sự cộng tác của anh chị em chúng ta. Chúng ta hãnh diện được góp sức với Giáo hội Chúa.

Lm. Vinhsơn Trần Văn Hòa, Gx. Bình Thới, TP.HCM

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm