Thứ Ba, 29 Tháng Chín, 2015 14:37

Lễ Nôen, sinh nhật Đức Chúa Giêsu

Trong đêm Chúa Giêsu giáng thế, các thiên thần đã được Thiên Chúa sai đi loan báo tin vui. Thiên Chúa đã không sai các thiên thần đến với hoàng đế hay các bậc vương công trần gian, cũng không đến với các tiến sĩ hay tư tế trong đền thờ Giêrusalem.

Đã đến lúc Thiên Chúa sai chính Con Một yêu dấu của Người đến cứu độ trần gian. Đức Maria, thân mẫu của Đấng sắp giáng sinh được hứa ban cho nhân loại, và Thánh Giuse, hôn phu của Đức Maria, đã phải rời bỏ quê nhà Nazareth để lên Bêlem. Lý do của cuộc hành trình này là vì lệnh kiểm tra dân số của hoàng đế Rôma: mọi gia đình có gốc Do Thái đều phải về lại thành phố nơi tổ tiên sinh sống để làm cuộc đăng kiểm. Đức Maria và Thánh Giuse thuộc dòng dõi hoàng tộc Đavít, nên các ngài cũng phải trẩy về thành của vua Đavít là Bêlem. Chính hoàng đế là người ra sắc lệnh, nhưng lại giúp hoàn thành chương trình của Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, Đấng Cứu Thế phải được sinh ra tại Bêlem.

Lễ Giáng sinh
Ngay khi nghe sứ điệp của các thiên thần, các mục đồng liền vội vã chạy tới thờ lạy Đấng Cứu Thế.

Thật là một hành trình buồn tẻ và gian khó vì phải băng qua miền đất có nhiều đồi núi! Nhưng Đức Maria luôn an vui và nhẫn nại. Mẹ biết rằng Mẹ đang thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Mẹ sung sướng nghĩ tới người Con Chí Thánh của Mẹ sắp sửa giáng sinh. Khi Đức Maria và Thánh Giuse tới Bêlem, các ngài đã không tìm ra được nơi nào để lưu trú. Sau cùng, các ngài tìm thấy một cái hang. Và ở đó, nơi chuồng lừa tanh hôi ấy, Con Thiên Chúa đã giáng sinh trong ngày lễ Nôen. Mẹ yêu quý của Đức Chúa Giêsu đã bọc Người trong chiếc khăn ấm và đặt Người nằm trong máng cỏ. Chúa Giêsu đã chọn giáng sinh trong khung cảnh nghèo nàn như thế là để dạy ta không nên đánh giá quá cao những của cải và tiện nghi đời này.

Trong đêm Chúa Giêsu giáng thế, các thiên thần đã được Thiên Chúa sai đi loan báo tin vui. Thiên Chúa đã không sai các thiên thần đến với hoàng đế hay các bậc vương công trần gian, cũng không đến với các tiến sĩ hay tư tế trong đền thờ Giêrusalem. Thiên Chúa sai các thiên thần đến với các mục đồng nghèo khó và khiêm tốn, đang canh giữ đàn vật trên sườn đồi cạnh thành Bêlem. Ngay khi nghe sứ điệp của các thiên thần, các mục đồng liền vội vã chạy tới thờ lạy Đấng Cứu Thế. Sau đó, họ trở về nhà, lòng tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa.

Các tổ phụ và các tiên tri thời Cựu Ước đã được an ủi khi biết một ngày kia Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh. Giờ đây, Người đã thực sự sinh ra giữa chúng ta. Chúa Giêsu giáng sinh vì loài người chúng ta. Kinh Thánh nói rằng: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16). Nếu những người sống trong niềm hy vọng đợi chờ cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu đã vui mừng, thì chúng ta còn phải vui mừng biết bao! Vì chúng ta có những giáo huấn của Đức Chúa Giêsu, có Giáo hội và có chính Đức Giêsu hiện diện trên bàn thờ mỗi khi chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể. Lễ Nôen chính là thời điểm thuận tiện để mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu thương lạ lùng của Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta.

 Hôm nay chúng ta hãy dâng lên Đức Mẹ và thánh Giuse một lời cầu nguyện. Trong ngày lễ giáng sinh này, chúng ta hãy nài xin các ngài giúp chúng ta nhận ra món quà mà Chúa Giêsu mong muốn nhận được từ nơi chúng ta.

(Theo tinmung.net)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm