Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2015 16:07

Thánh Luy Grinion Montfort

Thánh Luy Grinion de Montfort đã điều chỉnh và kiện toàn phương cách lần chuỗi Mân Côi như hiện nay.

Thánh Luy Grinion Montfort là một thành viên thuộc huynh đoàn giáo dân Đa Minh, một người theo chân Thánh Đa Minh, nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Thánh Luy sinh ngày 31.1.1673, tại Montfort, nước Pháp. Khi còn nhỏ, cậu đã tỏ ra rất thông minh, có tinh thần bác ái, hay thương giúp kẻ cùng khổ. Năm 13 tuổi (1686), cậu được nhận vào chủng viện, và được thụ phong linh mục  năm 27 tuổi (1700).

Thánh Luy Grinion Montfort
 Đức Clemente XI đã ban cho ngài chức vụ: “Cổ động viên Kinh Mân Côi trên toàn thế giới”

Sau khi làm linh mục (1709), Ngài đã sang Roma, yết kiến Đức Clemente XI.  Biết ngài có lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi, nên Đức Thánh Cha đã ban cho Ngài chức vụ: “Cổ động viên Kinh Mân Côi trên toàn thế giới”. Vì thế, Ngài đã lập ra Hội Mân Côi kính  Đức Mẹ ở rất nhiều nơi. Ngài đã tuyển chọn nhiều thành phần ưu tú trong giáo dân để cộng tác với Ngài truyền bá và  duy trì các Hội Mân Côi đã thành lập.

Có thể nói, ngoài Thánh Đa Minh (1170-1221) và Chân phước Alan de la Roch (1428 -1475), thì không có một vị Thánh nào nổi tiếng có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, cho bằng thánh Luy Grinion de Montfort. Chính ngài đã điều chỉnh và kiện toàn phương cách lần chuỗi Mân Côi như hiện nay.

Thánh Louis Grinion de Montfơrt đã qua đời ngày 28/4/1716, tại Saint Laurent sur Sèvre, và đã được Đức Giáo hoàng PIO Xll phong thánh  ngày  20.7.1947.

(Theo tinmung.net)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm