Thứ Ba, 05 Tháng Tư, 2016 11:00

Thánh Maxêlinô và Thánh Phêrô

Trong suốt cuộc khủng bố bắt đạo của Điôclêsiô, nhiều Kitô hữu đã bị giết. Hai vị Thánh này cũng ở trong số họ. Các ngài bị xử trảm.

Tên hai vị Thánh này được nhắc đến ở kinh nguyện Thánh Thể thứ nhất trong thánh lễ. Các ngài được các Kitô hữu tiên khởi khẩn cầu và tôn kính khắp nơi. Lễ mừng kính hai vị tử đạo này được Đức Thánh Cha Viligiô gồm chung trong lịch kính các Thánh Rôma năm 555.

Thánh Maxêlinô và Thánh Phêrô
Vào năm 827, Đức Thánh Cha Grêgôriô IV đã cho đem các Thánh tích tới Frankfort, nước Đức.

Thánh Maxêlinô  là linh mục và Thánh Phêrô giúp đỡ Thánh Maxêlinô trong sứ vụ của ngài. Cả hai đều rất can đảm trong việc sống niềm tin Kitô giáo. Các ngài phục vụ cộng đoàn tín hữu với một lòng hy sinh quên mình đặc biệt. Trong suốt cuộc khủng bố bắt đạo của Điôclêsiô, nhiều Kitô hữu đã bị giết. Hai vị Thánh này cũng ở trong số họ. Các ngài bị xử trảm. Tuy vậy, hình như trước khi chết thì người ta đã bắt chính các ngài phải đào các nấm mồ chôn mình. Các ngài được đưa tới một nơi bí ẩn để thực hiện nhiệm vụ khó nhọc ấy. Đó là khu rừng mang tên Silva Nigra. Một thời gian sau, người ta phát hiện ra mộ các ngài ở trong nơi sâu thẳm này. Người hành quyết các ngài sau cùng cũng sám hối ăn năn về sự giết chóc tàn bạo của mình; và ông đã trở nên một Kitô hữu. Ông đã dẫn các tín hữu mộ đạo đến nơi chôn cất các tử thi; và sau đó, họ mai táng các ngài trong hang toại đạo Thánh Tibêriô. Vào năm 827, Đức Thánh Cha Grêgôriô IV đã cho đem các Thánh tích tới Frankfort, nước Đức. Ngài tin rằng các thánh tích của hai vị Thánh Tử đạo này sẽ mang những ân phúc đến cho Giáo hội ở quốc gia ấy. 

Chúng ta có thể học hỏi nơi các Thánh Tử đạo để cuộc sống của mình trở nên những tấm gương phản chiếu niềm tin vào Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể cầu nguyện với hai thánh Maxêlinô và Phêrô, và hãy xin các ngài ban ơn giúp sức để tăng triển thêm niềm tin và lòng yêu mến của mình.

 

(Theo tinmung.net)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm