Thứ Ba, 29 Tháng Chín, 2015 15:26

Thánh Stêphanô

Danh xưng “Stêphanô” có nghĩa là “vương miện.” Vị Thánh mà Giáo hội tôn kính hôm nay là môn đệ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu được nhận lãnh triều thiên tử đạo.

Danh xưng “Stêphanô” có nghĩa là “vương miện.” Vị Thánh mà Giáo hội tôn kính hôm nay là môn đệ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu được nhận lãnh triều thiên tử đạo. Thánh Stêphanô là phó tế trong Giáo hội sơ khai. Chúng ta đọc thấy ngài nơi các chương 6 và 7 trong sách Tông đồ Công vụ. Trong sách này, Thánh ký Luca thuật lại cho chúng ta biết khi những người theo Đức Chúa Giêsu tiếp tục gia tăng, Thánh Phêrô và các Tông đồ đã quyết định cần có thêm những người giúp việc để săn sóc các quả phụ và các người nghèo. Vì thế, các ngài đã truyền chức cho bảy phó tế. Stêphanô là một trong các vị nổi tiếng nhất.

Stêphanô quỳ xuống và nài xin Thiên Chúa tha thứ cho các kẻ thù giết ngài.

Qua Thánh Stêphanô, Thiên Chúa đã làm nhiều phép lạ. Thánh nhân nói năng rất khôn ngoan và đầy tràn Thánh Thần đến nỗi nhiều người đến nghe ngài đã trở nên môn đệ của Đức Chúa Giêsu. Các kẻ thù của Giáo hội thì tức giận khi thấy Thánh Stêphanô thuyết giảng thành công. Cuối cùng, họ lập mưu ám hại ngài. Họ không thể đối lại những lý lẽ khôn ngoan của Stêphanô, do đó, họ đã sai người tố gian ngài. Những người này nói rằng Stêphanô đã nói những điều quái gở chống lại Thiên Chúa. Sau đó, Thánh Stêphanô phải đương đầu với một hội đồng các kẻ thù mà không sợ hãi gì. Thực sự, Kinh Thánh nói rằng gương mặt của Stêphanô giống như gương mặt của một thiên thần.

Thánh Stêphanô đã nói về Thiên Chúa, tuyên xưng Người là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban. Thánh nhân trách mắng các kẻ thù ngài vì đã không tin vào Đức Chúa Giêsu. Lúc ấy, họ căm phẫn và nguyền rủa ngài. Nhưng Stêphanô ngước mắt lên trời. Thánh nhân nói rằng ngài nhìn thấy các tầng trời mở ra và Đức Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Các kẻ nghe ngài bịt tai lại và họ nhất định không muốn nghe một lời nào nữa. Họ kéo Thánh Stêphanô ra khỏi thành Giêrusalem và đã ném đá ngài. Thánh nhân cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy nhận lấy linh hồn con!” Rồi Stêphanô quỳ xuống và nài xin Thiên Chúa tha thứ cho các kẻ thù giết ngài. Sau khi tuyên xưng đức tin như thế, vị Thánh tử đạo đã tiến lên lãnh lấy phần thưởng nước trời dành sẵn cho ngài.

 Thánh Stêphanô có một quả tim hay tha thứ. Thánh nhân đã để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong ngài và đã không hề có tư tưởng hay hành động trả thù nào. Chúng ta hãy nài xin Thánh Stêphanô ban cho chúng ta ơn dễ tha thứ và dễ quên đi những điều tha nhân làm tổn thương mình.

(Theo tinmung.net)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm