Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2015 15:56

Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm C

Bài đọc 1 - Gr 33,14-16

Ta  sẽ cho  mọc lên trong nhà  Đa-vít một mầm non, một Đấng Công Chính.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn  của Đức Chúa - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giuđa. Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc  lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít; Người sẽ  trị nước theo lẽ công bình chính trực.

Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ  được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc  nghiệp. Đây  là  tên người ta  sẽ  đặt  cho  thành: “Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta !”

 

 

 

Bài đọc 2 - 1Tx 3,12-4,2

Chúa sẽ làm cho  anh em được bền tâm vững chí  trong ngày Đức Ki-tô quang lâm.

Lời Chúa  trong thư thứ  nhất của  thánh  Phao-lô tông đồ  gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em,  xin Chúa cho tình thương của  anh em đối với nhau  và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên  thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha  chúng ta, trong ngày  Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải  sống thế nào cho đẹp lòng  Thiên Chúa, và anh em  cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giê-su,  chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

 

 

 

Tin Mừng - Lc 21, 25-28.34-36

Anh em sắp được cứu độ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước  cảnh biển gào  sóng thét. Người  ta sợ đến  hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống  địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh  em hãy đứng thẳng  và ngẩng đầu lên,  vì anh em sắp  được cứu chuộc”.

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo  lắng sự đời,  kẻo Ngày ấy  như một chiếc  lưới bất thần  chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm