Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2015 16:02

Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm C

Bài đọc 1 - Br 5,1-9

Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi.

Lời Chúa trong sách Ba-rúc.

Hỡi Giê-ru-sa-lem,  hãy cởi bỏ áo  tang khổ nhục, và  mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho  ngươi; hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa; và đội  lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng  ban tặng. Vì  Thiên Chúa sẽ  cho khắp cả  hoàn cầu thấy hào quang rực  rỡ của ngươi.  Mãi mãi Người  sẽ gọi ngươi là “Bình an xây dựng trên công chính”, và “Vinh quang  phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa”. Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, hãy  đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông :  Kìa xem con cái ngươi từ đông sang  tây tụ họp về theo lời Đấng  Thánh đã truyền dạy. Được Thiên Chúa nhớ  đến, chúng hớn hở mừng vui.  Xưa chúng bị  quân thù  áp  giải, phải rời  ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa  chúng trở về với ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng. Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải  bạt thấp núi  cao và gò  nổng có tự  lâu đời, phải  lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu,  để Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa. Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế  trầm sẽ tỏa bóng che  rợp Ít-ra-en, vì Thiên Chúa  sẽ dẫn Ít-ra-en đi  trong hoan lạc, dưới  ánh sáng vinh quang  của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người. Đó là lời Chúa.

 

 

 

Bài đọc 2 - Pl 1,4-6.8-11

Anh em  hãy nên tinh tuyền,  đừng làm gì đáng  trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

Thưa anh  em, tôi luôn  vui sướng mỗi  khi cầu nguyện  cho anh em  hết thảy, vì  từ buổi đầu  cho đến nay,  anh em đã  góp phần vào  việc rao giảng Tin Mừng. Tôi tin chắc rằng :  Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công  việc tốt lành như thế,  cũng sẽ đưa công việc  đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô  Giê-su quang lâm. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi  : tôi hết lòng yêu  quý anh em tất cả,  với tình thương của Đức  Ki-tô Giê-su. Điều  tôi khẩn khoản  nài xin, là  cho lòng mến của anh em  ngày thêm dồi dào, khiến  anh em được ơn hiểu  biết và tài trực giác siêu nhiên,  để nhận ra cái gì là tốt  hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên  tinh tuyền và không làm gì đáng  trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. Như thế,  anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống  một đời công chính nhờ  Đức Giê-su Ki-tô, để tôn  vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

 

 

 

Tin Mừng -Lc 3, 1-6

Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Năm  thứ mười  lăm dưới  triều hoàng  đế Ti-bê-ri-ô,  thời Phong-xi-ô Phi-la-tô  làm tổng  trấn miền  Giu-đê, Hê-rô-đê  làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu  vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít,  Ly-xa-ni-a làm tiểu  vương miền A-bi-lên,  Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. Ông đi  khắp vùng ven sông  Gio-đan, rao giảng kêu gọi  người ta chịu phép rửa  tỏ lòng sám hối để  được ơn tha tội, như có lời chép trong sách  ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa  : Hãy dọn sẵn con đường cho  Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay,  đường lồi lõm, phải san cho  phẳng. Rồi hết  mọi người phàm  sẽ thấy ơn  cứu độ của  Thiên Chúa.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm