Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2015 16:06

Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm C

Bài đọc 1 - Xp 3,14-18a

Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a.

Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,  hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi ! Hỡi thiếu  nữ Giê-ru-sa-lem, hãy  nức lòng phấn  khởi. Án lệnh  phạt ngươi, Đức Chúa đã  rút lại, thù địch của ngươi, Người  đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa  ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn  tai ương  nào khiến  ngươi phải   sợ. Ngày  ấy, người  ta sẽ  bảo Giê-ru-sa-lem: “Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời”. Đức Chúa, Thiên Chúa  của ngươi đang  ngự giữa ngươi,  Người là Vị  cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ  vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi  mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy  múa tưng bừng như trong ngày lễ hội.

 

 

 

Bài đọc 2 - Pl 4,4-7

Chúa đã gần đến.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh  em ! Sao cho mọi  người thấy anh em sống  hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng  lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn,  van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên  Chúa những điều anh  em thỉnh nguyện. Và  bình an của Thiên Chúa là bình an  vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ  giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.

 

 

 

Tin Mừng - Lc 3, 10-18

Chúng tôi phải làm gì ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin  ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?” Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn,  thì cũng làm như vậy”. Cũng có những người thu thuế đến  chịu phép rửa. Họ hỏi ông :  “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì  ?” Ông bảo họ : “Đừng  đòi hỏi gì quá mức đã  ấn định cho các anh”. Binh lính cũng hỏi ông :  “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông  bảo họ : “Chớ hà  hiếp ai, cũng đừng chiếm  đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình”.

Hồi đó,  dân đang trông đợi,  và trong thâm tâm,  ai nấy đều tự  hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần  tôi, tôi làm phép rửa cho anh  em bằng nước, nhưng có Đấng  quyền thế hơn  tôi đang đến,  tôi không đáng  cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm  phép rửa cho anh em bằng Thánh  Thần và bằng lửa. Tay Người  cầm nia rê sạch  lúa trong sân :  thóc mẩy thì thu  vào kho lẫm, còn thóc  lép thì bỏ vào lửa  không hề tắt mà đốt  đi”. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm