Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2015 14:21

Chúa nhật 30 thường niên năm B

Bài đọc 1 - Gr 31,7-9

Kẻ đui, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Đức Chúa phán thế này : Reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân ! Nào loan tin, ca ngợi và công bố : “Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en !” Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ : tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo. Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã. Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha, còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.

 

 

Bài đọc 2 - Dt 5,1-6

Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê.

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái.

Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, đê dâng lê phẩm cũng như tế vật đền tội. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối; mà vì yếu đuối, nên vị thượng tế phải dâng lê đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lê đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-ha-ron đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm Thượng Tế, nhưng là Đấng đã nói với Người : Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con, như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác : Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê.

 

 

Tin Mừng - Mc 10,46-52

Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Batimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi”. Đức Giêsu đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác