Thứ Tư, 09 Tháng Chín, 2015 16:30

Chúa nhật 31 thường niên năm C

Bài đọc 1 - Kn 11,22-12,2

Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu.

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan.

Lạy Chúa, trước  Thánh Nhan, toàn thể vũ  trụ ví tựa hạt cát  trên bàn cân, tựa  giọt sương mai rơi  trên mặt đất. Nhưng  Chúa xót thương hết mọi người vì  Chúa làm được hết mọi  sự. Chúa nhắm mắt làm  ngơ, không nhìn đến tội lỗi  loài người, để họ còn ăn năn  hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi  loài hiện hữu, không ghê  tởm bất cứ loài nào  Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài  nào, thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn  tại nổi ? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy  trì ? Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử  khoan dung với mọi loài,  vì mọi loài đều là  của Chúa. Quả vậy, lạy  Đức Chúa, sinh khí bất  diệt của Ngài ở trong  muôn loài muôn vật. Vì thế,  những ai sa ngã, Chúa sửa dạy  từ từ. Chúa cảnh báo họ, nhắc  cho họ nhớ họ  đã phạm tội gì,  để họ bỏ điều  ác mà tin vào Chúa.

 

 

Bài đọc 2 - 2 Tx 1,11-2,2

Danh của Chúa Ki-tô sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em được tôn vinh nơi Người.

Lời  Chúa trong  thư thứ  hai của  thánh Phao-lô  tông đồ  gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, lúc nào  chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh  em: xin Thiên Chúa chúng ta làm  cho anh em được xứng đáng với  ơn gọi, và xin Người dùng quyền  năng mà hoàn  thành mọi thiện  chí của anh  em và mọi công việc anh em  làm vì lòng tin. Như  vậy, danh của Chúa chúng  ta là Đức Giêsu,  sẽ được  tôn vinh  nơi anh  em, và  anh em  được tôn vinh nơi Người, chiếu theo  ân sủng của Thiên Chúa chúng  ta và của Chúa Giêsu Kitô.

Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm và tập hợp chúng  ta về với Người,  tôi xin anh em  điều này: nếu  có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.

 

 

Tin Mừng - Lc 19,1-10

Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi  ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người  tên là Da-kêu;  ông đứng  đầu  những người thu  thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì  dân chúng thì đông, mà  ông ta lại lùn. Ông  liền chạy tới phía trước, leo  lên một cây sung để xem Đức  Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.  Khi Đức Giê-su tới chỗ  ấy, thì Người nhìn lên  và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông  vội vàng tụt  xuống và mừng  rỡ đón rước  Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với  nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông  ấy cũng vào trọ !” Ông Da-kêu đứng đó  thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài,  tôi xin lấy phân nửa tài sản của  tôi mà cho người nghèo; và nếu  tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi  xin đền gấp bốn”. Đức Giê-su mới nói  về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm