Thứ Tư, 09 Tháng Chín, 2015 10:03

Lễ Chúa Ba Ngôi năm C

Bài đọc 1 - Cn 8,22-31

Trước khi có mặt đất, Đức Khôn Ngoan đã được sinh ra.

Lời Chúa trong sách Châm ngôn.

Đức Khôn Ngoan của  Thiên Chúa nói thế này : “Đức  Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của Người, trước mọi công trình của Người từ thời xa xưa nhất.  Ta đã được tấn phong  từ đời đời, từ nguyên  thủy, trước khi có mặt đất.  Khi chưa có các vực thẳm, khi  chưa có mạch nước tràn đầy, ta  đã được sinh  ra. Trước khi  núi non được  đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra, khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không, và những hạt bụi  đầu tiên tạo nên vũ trụ. Đã có ta hiện  diện khi Người  thiết lập cõi  trời, khi Người  vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi Người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực  thẳm, khi Người định ranh giới cho biển, để nước khỏi tràn bờ, khi Người đặt nền móng cho đất. Ta hiện diện bên Người như tay  thợ cả. Ngày ngày ta  là niềm vui của Người,  trước mặt Người, ta không ngớt  vui chơi, vui chơi trên mặt đất,  ta đùa vui với con cái loài người”.

 

 

Bài đọc 2 - Rm 5,1-5

Do tình yêu mà Thánh Thần đổ vào lòng ta, ta đến cùng Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

Thưa anh em, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức  Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên  Đức Giê-su đã mở lối  cho chúng ta vào hưởng  ân sủng của Thiên Chúa, như chúng  ta đang được hiện nay; chúng ta  lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào  khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì  quen chịu đựng; ai quen chịu đựng,  thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận  là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông  cậy như thế,  chúng ta sẽ  không phải thất  vọng, vì Thiên Chúa đã  đổ tình yêu  của Người vào  lòng chúng ta,  nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.

 

 

Tin Mừng - Ga 16,12-15

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy; Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.  Nhưng bây giờ, anh em không có  sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn  anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì,  nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và  loan báo cho anh em biết những  điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.  Mọi sự Chúa  Cha có đều  là của Thầy.  Vì thế, Thầy  đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm