Thứ Ba, 08 Tháng Chín, 2015 16:37

Lễ Hiển Linh (năm C)

Bài đọc 1 - Is 60,1-6

Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên ngươi.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.

Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem  hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang  của Đức Chúa như bình minh  chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây  mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi, Đức  Chúa như  bình minh  chiếu tỏa,  vinh quang  Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa  mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi :  con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với  ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an  và Ê-pha : tất cả  những người từ Sơ-va kéo  đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.

 

 

Bài đọc 2 - Ep 3,2-3a.5-6

Nay mầu nhiệm được mặc khải là  các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy  thác cho tôi, liên quan  đến anh em. Người đã  mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô.  Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người  thuộc các thế hệ trước được  biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các  thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm  đó là :  trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ  Tin Mừng, các  dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

 

 

Tin Mừng - Mt 2,1-12

Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

Khi Đức Giê-su  ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê,  thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy  nhà chiêm tinh từ phương Đông  đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối  rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả  các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : Phần ngươi, hỡi  Bê-lem, miền  đất Giu-đa,  ngươi đâu  phải là  thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì  ngươi là nơi  vị lãnh tụ  chăn dắt Ít-ra-en  dân Ta sẽ  ra đời”.

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các  nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi  sao đã xuất hiện. Rồi  vua phái các vị ấy  đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo  lại cho tôi, để tôi  cũng đến bái lạy Người”.  Nghe nhà vua nói  thế, họ ra đi.  Bấy giờ ngôi sao  họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ  mừng rỡ  vô cùng.  Họ vào  nhà, thấy  Hài Nhi  với thân  mẫu là bà Ma-ri-a, liền  sấp mình thờ lạy  Người. Rồi họ mở  bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc  dược mà dâng tiến. Sau đó, họ  được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm