Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, 2015 21:12

Chúa nhật XXIX Thường niên (Mc 10, 35-45)

Làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay

Sứ vụ của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng

Giáo Hội phải truyền giáo, vì là căn tính của mình, được Chúa Giê-su thiết lập để tiếp nối sứ vụ truyền giáo của Người. Người đã lệnh cho các tông đồ, trước khi lên trời: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em” (Ga 20,21). Do đó Hội Thánh không thể không thi hành lệnh truyền của Thầy mình.

Loan báo Tin Mừng của Chúa Ki-tô Phục Sinh, đòi mỗi chúng ta phải có Chúa, cảm nghiệm được Chúa, yêu mến và sống noi gương Chúa trong lời nói và hành động.

Cần loại bỏ những trở ngại cho việc loan báo Tin Mừng

Các tín hữu chúng ta không thể loan báo Tin Mừng cách hữu hiệu nếu còn mang nặng tính ganh tị, bè phái, chia rẽ… Thực tế nhiều cộng đoàn đã bị giải thể vì có sự bè phái hoặc những bê bối nội bộ. Đã có nhiều tín hữu bỏ đạo theo lạc giáo vì thái độ bất khoan dung, với lối hành xử cứng nhắc vụ lề luật và thiếu bác ái của một ít mục tử khi giải quyết các vấn đề hôn phối. Do đó, để chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng, mỗi người chúng ta cần xét mình để tu sửa và loại trừ các sai sót lầm lỗi nếu có.

Loan báo Tin Mừng là làm chứng về tinh yêu của Chúa

Đức Giêsu dạy các môn đệ phải trở nên muối mặn (x. Mt 5,13) và ánh sáng: “Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời" (Mt 5,16). Đức Thánh Cha Phaolô VI cũng đã nhấn mạnh đến giá trị của đời sống chứng nhân bác ái trong việc loan báo Tin Mừng như sau: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Chỉ các việc yêu thương kèm theo lời giảng mới có sức thuyết phục con người thời nay tin theo Đức Giêsu.

Nội dung loan báo Tin Mừng là tình yêu thương:

Nội dung Tin Mừng đã được thánh Gioan Tông đồ ghi nhận như sau: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính người Con một, để những ai tin vào Con Một của Người thì khỏi phải hư mất, nhưng được sống muôn đời" (Ga 3,16). Đức Giêsu đã dạy những giá trị thiêng liêng như sự sống, sự công bằng, bình đẳng, tình huynh đệ, lòng nhân hậu, sự tha thứ, thành thật, khó nghèo, khao khát sự công chính, sống siêu thoát và khiêm tốn phục vụ tha nhân v.v… Đức Giê-su không những rao giảng tình yêu, mà còn nêu gương thực hành yêu thương cụ thể qua việc rửa chân cho môn đệ trước khi dạy các ông (x. Ga 13,12-15), qua đó cho thấy tầm quan trọng của tình yêu cụ thể trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội thánh.

Làm chứng cho Chúa thế nào trong xã hội hôm nay ?

Muốn chu toàn sứ vụ làm chứng cho Chúa, chúng ta cần phải kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu như cành nho tháp nhập vào thân cây nho. Cần năng xin ơn Thánh Thần giúp sức, vì nếu không có Chúa, chúng ta sẽ làm gì được (x Ga 15,5). Cần thái độ nhẫn nhịn chịu đựng tha nhân và quảng đại tha thứ các xúc phạm của họ; Luôn nghĩ đến và phục vụ người bên cạnh với tinh thần khiêm hạ và yêu thương, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt để được mối lợi là đưa nhiều linh hồn về làm con Chúa.

Truyền giáo cũng là họa lại con người và cuộc đời của Đức Giêsu khi đi giảng đạo: Người luôn rao giảng Tin Mừng kèm theo các phép lạ cứu nhân độ thế như: chữa bệnh, trừ quỷ, nhân bánh ra nhiều v.v... Các tín hữu chúng ta hôm nay cũng cần phải rao giảng kèm theo những việc giúp đỡ chia sẻ cơm bánh tiền bạc cho những người nghèo đói bệnh tật và bị bỏ rơi ... Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói: “Sức thuyết phục của Chúa Giêsu chỉ có thể giải thích được là tất cả lời giảng, dụ ngôn và suy luận của Người không bao giờ tách khỏi đời sống của Người. Theo nghĩa đó, tất cả cuộc đời của Người là một bài giảng liên tục…” (Catechesi tradendae số 9)

Muốn chia sẻ Đức Giê-su cho con người hôm nay, chúng ta phải sống yêu thương nhau là dấu chỉ môn đệ của Chúa. Vậy hiện nay cộng đoàn giáo xứ, dòng tu và hội đoàn chúng ta đã có dấu chỉ yêu thương này chưa? Đã sống hiệp nhất và chia sẻ noi gương cộng đoàn sơ khai như sách Cong Vụ thuật lại chưa? Ước gì mỗi cộng đoàn giáo xứ hay các đoàn thể tông đồ giáo dân sẽ được anh em lương dân nhìn bằng ánh mắt thiện cảm và tôn trọng vì chúng ta đã sống hiệp nhất và khiêm tốn phục vụ đặc biệt là người nghèo khó bệnh tật và bị bỏ rơi...

LẠY CHÚA GIÊSU, Xin cho chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa, cho chúng con luôn chu toàn sứ mạng làm chứng cho Chúa bằng một lối sống quên mình vị tha, dấn thân hy sinh và khiêm nhường phục vụ như kinh Hòa Bình đã tom lược lời Chúa dạy. - AMEN. 

Linh mục ĐAN VINH - HHTM

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm