Chủ Nhật, 01 Tháng Ba, 2015 14:14

Chúa Nhật II Mùa Chay (Mc 9,2-10)

 

Phải chết đi con người cũ tội lỗi của mình

Mùa Chay là thời gian chuẩn bị tâm hồn để cử hành mầu nhiệm Chết và Sống lại của Đức Giêsu. Các bài đọc trong Thánh Lễ Chủ nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về Thiên Chúa là Chúa của sự sống, là Đấng đã ban Con Một để cứu sống nhân loại tội lỗi bằng chính cái chết của Người, để từ đó những ai tin vào Người thì dù có chết cũng sẽ được sống lại như Người.

Đó là một mầu nhiệm mà con người không thể hiểu được nhưng chỉ có thể đón nhận bằng đức tin. Các tông đồ là những người được tuyển chọn để loan báo mầu nhiệm này, cho nên Đức Giêsu đã củng cố đức tin cho họ bằng việc “đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (Mc 9,2). Người đưa các ông “lên núi” để cho các ông thấy trước Con Người Phục Sinh, và dù các ông muốn “dựng lều” ở luôn trên núi với Người, nhưng Người đã yêu cầu các ông “xuống núi” để bước theo Con Người Chịu Chết. “Ở trên núi xuống,…các ông vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì” (Mc 9,9-10).

Hiện nay, người ta vẫn không ngớt bàn hỏi nhau về sự chết, vẫn băn khoăn vì suốt đời đi tìm hạnh phúc mà không lẽ hạnh phúc lại chấm dứt bằng sự chết bất hạnh ! Ai có thể cứu sống tôi ? Câu trả lời đã được Thánh Phaolô nói đến trong Bài đọc 2 (x. Rm 8, 31-34): “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? … Ai sẽ kết án họ (phải chết) ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa để chuyển cầu cho chúng ta”. Vì thế, thánh Phaolô khẳng định: “Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38).

Đúng là “tình yêu mạnh hơn sự chết” ! Nhưng đau khổ và sự chết lại là một thử thách lớn lao đối với con người. Bài đọc I, trích sách Sáng thế,  nhắc nhớ chúng ta về thử thách mà tổ phụ Apraham đã phải chịu: “Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: "Ápraham! " Ông thưa: "Dạ, con đây! " Người phán: "Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Ixaác, hãy đi đến xứ Môrigia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho” (St 22, 1-2). Apraham đã đưa con lên núi với niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và kết quả của đức tin là: “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta” (St 22, 15-18).

Chúng ta vẫn có thể “bàn hỏi nhau xem "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì”, nhưng điều quan trọng là phải chết đi con người cũ tội lỗi của mình để sống con người mới với Đức Kitô Phục Sinh (x. Rm 6). Đó là mục đích của Mùa Chay.

ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác