Chủ Nhật, 08 Tháng Ba, 2015 14:16

Chúa Nhật III Mùa Chay (Ga 2, 13-25)

 

Thanh tẩy tâm hồn và đời sống

Trong việc xây dựng giáo xứ, người ta không thể không quan tâm đến việc xây dựng nhà thờ. Nhưng trong việc “Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ” rõ ràng bài Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta “xây dựng Đền Thờ mà Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2,21), tức là xây dựng cuộc sống các tín hữu rập theo cuộc sống của Đức Giê-su.

Đức Giêsu tự ví thân xác mình như một đền thờ, nhưng là một đền thờ phải phá đi, vì Người sẽ chết để sống lại vinh quang. Thân xác Phục sinh của Người chính là Ðền thờ vĩnh cửu, nơi mà loài người phải thờ phượng Chúa Cha một cách chân thật trong Thánh Thần.

Thực tế, người Do Thái chỉ nghĩ tới ngôi đền thờ bằng đá do đại vương Hêrôđê đã khởi sự xây lại từ 46 năm trước đó. Chính các môn đệ cũng chưa hiểu liền. Sau biến cố Phục sinh, họ mới dần dần đi sâu vào mầu nhiệm của Thầy Chí Thánh. Chúa Giê-su muốn chúng ta cũng phải vượt qua bình diện hữu hình của cái nhìn nhân loại, để vươn tới những thực tại thiêng liêng của mầu nhiệm Nước Trời.

Thực tế, người Do Thái chỉ nghĩ đến “vinh quang trần thế” của Đấng Mêsia (Ki-tô). Chính các môn đệ cũng chỉ nghĩ đến “chỗ nhất” trong Nước Trời. Chúa Giê-su muốn chúng ta hướng về việc đổi mới tâm hồn mỗi người và mọi người. Tính háo danh và óc vụ lợi của người Do Thái ngày xưa cũng như của chúng ta hôm nay đã và đang ngự trị. Ta phải phá đền thờ ấy, cũng như Chúa Kitô đã đánh tan hình ảnh sai lạc mà dân Do Thái phác họa về sứ mạng Thiên Sai của Người. Người đã cho họ thấy rằng: Ðấng Mêsia phải chết trên Thập giá, một cớ vấp phạm không thể chấp nhận đối với người Do Thái, để đem lại cho ta vinh dự được làm con Thiên Chúa và được sống vĩnh cửu (x. Bài đọc II: 1 Cr 1, 22-25). Sự hoán cải nội tâm, tức là hòa giải với Thiên Chúa và với nhau bằng tình yêu, chắc chắn sẽ có những âm hưởng xã hội trong tương quan giữa người với người và sẽ đóng góp hữu hiệu vào việc xây dựng một xã hội nhân đạo, huynh đệ và hạnh phúc hơn.

Ngoài ra “phá đền thờ này đi” còn có nghĩa là phải phá đi những gì là mê tín dị đoan, dối trá, hận thù, dâm ô… đi ngược với Mười Điều Răn mà Thiên Chúa đã ban hành trên núi Sinai (x. Bài đọc I: Xh 20. 1-17).

Như thế, việc thờ phượng đích thực, được cử hành trong Phụng vụ, quy hướng về việc cử hành và sống mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: phải phá đi đền thờ cũ với các ngẫu tượng; phải chết đi con người cũ với các tội lỗi. Như thế Ðức Kitô Phục sinh sẽ hoạt động trong ta, và sẽ xây dựng lại ngôi đền thờ mới ngay giữa lòng ta, sẽ khơi dậy tâm tình nghĩa tử khiến ta thưa lên trong lời cầu nguyện: “Abba, lạy Cha”. Ðó chính là  “thờ phượng Chúa Cha trong Thần Trí và Sự Thật” (Ga 4,23). Ðó là con đường cứu độ mà Đức Giêsu đã đi, không có con đường nào khác. Người mời ta đi vào con đường ấy trong mùa Chay này. Gương Người chịu chết để tiêu diệt tội lỗi, khuyến khích ta trong những tuần lễ này phải kết hiệp với Người mà thanh tẩy tâm hồn và đời sống theo Mười Điều Răn, và cụ thể theo giáo huấn của Hội Thánh tại địa phương trong năm nay về việc “Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn”.

ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác