Chủ Nhật, 15 Tháng Ba, 2015 14:18

Chúa Nhật IV Mùa Chay (Ga 3, 14-21)

CN IV Mùa Chay (Ga 3, 14-21)

Cần một ngôi nhà chung đầy tình huynh đệ

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 15b). Con Một Thiên Chúa, Đức Giê-su Kitô, đã làm gì để cứu sống thế gian ? Đây là câu trả lời của chính Đức Giêsu trong Bài Tin Mừng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3, 14-15a). Như thế, tình yêu của Thiên Chúa qua Con Một biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với thế gian tội lỗi.

Người ta thường nói: đối xử với nhau phải “có lý, có tình”, nhưng Thiên Chúa đối xử với con người chỉ thấy “có tình”; vì phạm tội trong Adam, đáng lý con người phải chết, nhưng vì lòng thương xót, Con Một Thiên Chúa, Adam mới, đã chết thay cho con người để con người được sống. “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3, 17). Thế gian tội lỗi như đi trong đường hầm tăm tối và ánh sáng đã lóe lên ở cuối đường hầm. Nhưng tiếc rằng, như bài Tin Mừng viết, “người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng... Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa” (Ga 3,  19-21). Như thế, sống theo sự thật là sống theo gương Đức Giêsu “là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14, 6).

Thánh Phaolô cũng đã khẳng định trong Bài đọc II: “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2, 10). Thánh Phaolô giải thích:  “Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em. Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, … theo tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục… Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!” (Ep 2, 1-6).

Trước đó, Bài đọc I, trích sách Sử Biên Niên, đã mời gọi dân Chúa nhìn lại quá khứ: “Tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho Nhà Đức Chúa đã được thánh hiến ở Giêrusalem ra ô uế. Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên họ vẫn không ngừng sai sứ giả của Người đến cảnh cáo họ, vì Người hằng thương xót dân và thánh điện của Người. Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người” (2 SB, 36, 14-16). Nhưng tác giả sách Sử Biên Niên đã nhắc nhớ dân Chúa hướng về tương lai: “Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời, đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính Người trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi Nhà ở Giêrusalem tại Giuđa. Vậy ai trong các ngươi thuộc dân của Người, thì xin Đức Chúa, Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy tiến lên. ..!” (2 SB, 36, 23).

Mùa Chay năm nay, năm “Phúc-âm-hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn”, chúng ta cũng được mời gọi “tiến lên” thi hành “trách nhiệm tái thiết cho Người một ngôi Nhà”, một ngôi nhà chung đầy tình huynh đệ của những anh chị em con chung một Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót.

ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác