Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy, 2015 16:26

Chúa Nhật XV Thường niên (Mc 6,7-13)

Bài 1: Am 7, 12-15.
Bài 2: Ep 1, 3-14.
TM: Mc 6, 7-13.

LOAN BÁO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Ngay lúc chúng ta trở thành con Thiên Chúa khi nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được thông phần với Đức Kitô trong ba chức năng: Vương Đế, Tư Tế và Ngôn Sứ. Cho nên, trách nhiệm loan báo Tin Mừng Thiên Chúa cho mọi người là của mỗi tín hữu, không của riêng ai. Điều đó đã được Tiên Tri Amos nhắc lại, như lệnh truyền của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta: “Hãy đi làm ngôn sứ, tuyên sấm cho Israel dân Ta”. Mỗi chúng ta phải là ngôn sứ, nghĩa là người loan báo Tình Yêu Thương Cứu Độ cho mọi người. Giáo Hội đã, đang và mãi mãi thực thi trách nhiệm này. Những thành phần của Giáo Hội phải ra sức chu toàn trách nhiệm mà chính Thiên Chúa đã trao phó.

Chắc hẳn sẽ có người nói rằng: tôi có biết gì đâu mà loan báo, mà rao giảng Lời Chúa. Ngôn sứ Amos đã nói rõ, chính bản thân ông cũng không phải là một Ngôn sứ, theo nghĩa là được học hỏi, được đào tạo để thành Ngôn sứ; ông chỉ là một người làm nông: chăn nuôi súc vật và trồng cây cối. Nhưng Thiên Chúa đã bắt lấy ông, đã ra lệnh, truyền cho ông làm Ngôn sứ để tỏ rõ Tình Yêu của Ngài cho dân Ngài. Amos đã thi hành theo lệnh truyền của Thiên Chúa mà không sợ hãi hay đắn đo vì không được huấn luyện. Sở dĩ như vậy, vì nói về Tình Yêu Thiên Chúa thì người nói phải cảm nhận được Tình Yêu, phải sống trong Tình Yêu đó. Điều này không có một trường lớp nào có thể dạy, nếu người đó không tự mình tìm kiếm, không nỗ lực từng ngày, và nhất là, không đến để kín múc Tình Yêu Thiên Chúa qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Như vậy, chúng ta đều có thể chu toàn sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao: Loan báo Tình Yêu Thương của Ngài cho mọi người.

Chúa Giêsu đã sai các Tông Đồ đi rao giảng Tình Yêu Thương của Thiên Chúa mà không đợi các ngài “tốt nghiệp”. Các Tông Đồ đã sống, đã cảm nhận Tình Yêu của Thiên Chúa qua chính cuộc sống của Thầy Giêsu. Noi gương và vâng lời Thầy, các ngài đã vui vẻ loan báo Tin Mừng cho mọi người, cho dù các ngài cũng chỉ là những người rất bình thường, không học vị, không có trong tay một phương tiện nào giúp cho công việc của mình. Chỉ với Tình Yêu Thương, các Tông Đồ đã thành công trong việc kêu gọi mọi người ăn năn sám hối.

Chúng ta đang sống trong năm Phúc Âm Hóa đời sống Giáo xứ-Cộng đoàn, điều đó có nghĩa là, làm thế nào để mọi thành viên trong Giáo xứ-Cộng đoàn sống trong Tình Yêu Thương của Thiên Chúa. Muốn được như thế, mỗi tín hữu hãy ý thức về trách nhiệm, bổn phận Loan Báo Tình Yêu Thương của Thiên Chúa cho nhau và cho những người chưa nhận biết Tình Yêu đó. Chúng ta không chỉ nói, nhưng loan truyền bằng chính cuộc sống của mình. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải sống sức sống của Giáo xứ-Cộng đoàn. Sức sống đó được bắt nguồn từ Tình Yêu Thương mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo xứ-Cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta phải tích cực tham gia các sinh hoạt của Giáo xứ-Cộng đoàn, để cảm nhận, để sống trong Tình Yêu Thương Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng phải siêng năng đón nhận những Ơn Lành mà Thiên Chúa vẫn luôn ban cho chúng ta qua các Bí tích. Chính nhờ những Ơn Lành, nhờ cảm nghiệm Tình Yêu của Thiên Chúa mà chúng ta có thể loan báo, có thể giúp người khác nhận ra Tình Thương của Ngài trong cuộc đời mình. Nếu chúng ta không biết Giáo xứ-Cộng đoàn đang có những hoạt động gì; nếu chúng ta không đón nhận những Ơn Lành Chúa ban, chúng ta không thể chu toàn trách nhiệm làm Ngôn sứ cho Thiên Chúa, trách nhiệm chúng ta đã được Ngài trao khi chúng ta được phúc làm con Chúa. Quả thế, Thánh Phaolô đã nhắc lại cho chúng ta về Ơn làm con Thiên Chúa, khi Thánh Nhân viết: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ”. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, tất cả mọi người, không trừ một ai; Ngài mong muốn cả nhân loại đều được Ơn Cứu Độ nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Nhưng, hiện nay, chung quanh chúng ta vẫn còn nhiều người chưa tin, chưa nhận biết Tình Yêu của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Cũng chính Đức Kitô đã trao cho chúng ta trách nhiệm này khi Người sai các Tông Đồ đi rao giảng từng hai người một. Vì sao lại hai người? Chúa Giêsu muốn chúng ta phải biết cộng tác với nhau, biết chia sẻ công việc, biết nâng đỡ nhau và biết làm chứng về tình yêu thương cách cụ thể bằng tình huynh đệ giữa hai người, để chu toàn công việc Loan Báo Tình Yêu Thiên Chúa. Điều này có nghĩa, công việc rao giảng Tin Mừng không thể thành công nếu không có sự hợp tác, không có sự nâng đỡ lẫn nhau; đồng thời cũng giúp chúng ta ý thức rằng: đây là một công việc đầy khó khăn, gian nan vất vả, nhưng cũng là một công việc đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui vì được cùng nhau chung sống trong tình yêu thương khi luôn có bạn đồng hành, cùng chung chí hướng.

Như vậy, việc loan báo Tin Mừng, loan truyền Tình Yêu Thương của Thiên Chúa cho mọi người là trách nhiệm của mỗi tín hữu. Để có thể chu toàn trách nhiệm này, chúng ta phải tham gia vào các sinh hoạt của Giáo xứ-Cộng đoàn. Việc tham gia sinh hoạt, vừa giúp chúng ta cảm nghiệm được Tình Yêu của Thiên Chúa, vừa giúp ta kín múc những Ơn Lành từ Thiên Chúa qua các Bí tích. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết hợp tác với nhau trong mọi công việc giáo xứ. Chúng ta không thể loan báo Tình Yêu Thương được, nếu chúng ta không biết hợp tác với nhau. Vì chính sự hợp tác, chia sẻ cũng đã là một sứ điệp loan báo Tình Yêu Thương của Thiên Chúa cho người khác. Ước mong Tình Yêu Thương được lan tỏa trong mỗi Giáo xứ-Cộng đoàn của chúng ta trong năm nay, để mọi người biết yêu thương, chia sẻ và cộng tác với nhau nhiều hơn.

Nguyễn Đình

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm