Chúa nhật XVI Thường niên (Mc 6, 30-34)

QUI TỤ TRONG BÌNH AN

Chúa Giêsu chạnh lòng thương dân chúng vì “Họ như bầy chiên không người chăn dắt”. Họ không được qui tụ trong một đàn, họ tản mác, họ tự lo kiếm ăn và họ tự bảo vệ lấy mình. Họ không có bình an, hạnh phúc. Chúa Giêsu thương họ, Người muốn qui tụ họ. Nhưng trước hết, Người dạy dỗ họ nhiều điều. Chắc có lẽ Chúa Giêsu sẽ dạy họ về sự đoàn kết, về việc phải qui tụ nhau lại thành một. Muốn có được sự qui tụ, sự hiệp nhất, phải có chung điều gì đó. Điểm chung đó chính là Tình Yêu thương nhau, là cùng chung một niềm Tin và cùng tuân theo một sự hướng dẫn.

Chúa Giêsu đã qui tụ tất cả chúng ta trong Giáo Hội toàn cầu, mà cụ thể là Giáo xứ hay nơi gia đình. Quả thật, trong Giáo Hội, Giáo xứ và ngay trong gia đình, tất cả mọi người đều có chung một Niềm Tin: tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, nhờ đó chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người. Từ việc nhận biết Tình yêu Thương của Thiên Chúa qua Đức Kitô, chúng ta được dạy phải yêu thương nhau, và cho tới ngày sau hết, Thiên Chúa vẫn tỏ lộ và dạy chúng ta về Tình Yêu qua sự hướng dẫn của Đấng thay mặt Ngài, đó là những người hướng dẫn chúng ta.

Thánh Phaolô viết: “Đức Kitô đã liên kết dân Do thái và dân ngoại thành một.” Bức tường ngăn cách là sự thù ghét bị phá đổ. Không còn thù ghét thì trước hết phải có lòng yêu thương, rồi tha thứ cho nhau, để dẫn đến sự bình an. Chúng ta có thể liên kết với nhau, có thể tha thứ cho nhau vì chúng ta nhận biết và được sống trong Tình Yêu của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Chính trong Người, chúng ta được hòa giải với nhau và với Chúa. Có nghĩa là, chúng ta ra sức làm cho nhau có sự bình an, hạnh phúc. Điều đó chỉ có thể có được khi chúng ta biết yêu thương, biết làm điều tốt cho nhau. Hay nói một cách khác, nhờ cuộc sống yêu thương, chúng ta nhận ra chỉ trong Đức Giêsu, chúng ta mới có sự bình an. Từ cuộc sống yêu thương, chúng ta loan báo sự bình an trong Chúa Giêsu. Quả thật, Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ nhiều điều, trong đó có cả cách sống với nhau để đem lại cho nhau sự bình an, mà cốt lõi phải có Tình Yêu Thương nhau.

Để giữ sự bình an trong cộng đoàn, trong gia đình, vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng. Ngôn sứ Giêrêmia đã cảnh báo những người có trách nhiệm hướng dẫn: không được để đàn chiên phải tan tác, vì họ đã xua đuổi và không lưu tâm đến từng con chiên. Như vậy, chỉ vì không yêu thương đàn chiên hay nói rõ hơn, vì không biết yêu thương những người mình có trách nhiệm mà họ đã làm ra chia rẽ, làm ra sự tan tác, làm mất đi sự bình an trong cộng đoàn. Lời Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta, trong cương vị của mình, chúng ta phải nêu gương cho người khác. Đó là tấm gương về sự Yêu Thương, quên mình vì người khác. Hay nói rõ hơn, họ phải biết hướng dẫn mọi người luôn sống trong sự đùm bọc, yêu thương nhau. Đồng thời, nhờ đó, họ có thể giúp cho những ai đang sống trong thù hận biết tha thứ cho nhau; giúp cho những ai chưa quay về với Chúa, chưa hợp nhất được qui tụ lại trong Chúa Giêsu, vì “Chính Đức Giêsu là sự bình an của chúng ta”. Chỉ trong Chúa Giêsu là Tình Yêu Thương mới có sự bình an, không còn sự thù hận, ghen ghét.

Năm Phúc Âm Hóa đời sống Giáo xứ-Cộng đoàn, Lời Chúa trong Chúa Nhật này nhắc nhở những người đứng đầu cộng đoàn phải biết qui tụ mọi người. Đó là cha mẹ trong gia đình, là những người có trách nhiệm trong Giáo xứ, là những người đang hướng dẫn người khác như các giáo lý viên, các trưởng Hội đoàn, đặc biệt là các linh mục. Trách nhiệm chính của họ là xây dựng sự hiệp nhất, sự đoàn kết để mọi người được sống trong bình an. Để có thể qui tụ mọi người, trước hết, chính họ phải sống trong Tình Yêu Thương, trong sự hợp nhất. Một Giáo xứ hay một Hội đoàn không thể có bình an, hạnh phúc, khi chính những người có trách nhiệm lại chia rẽ, lại ghen ghét, hận thù nhau. Họ phải sống trong tình yêu thương, để nêu gương và để xây dựng cộng đoàn thành một nơi tràn đầy bình an. Từ đó, họ ra sức qui tụ mọi người, không chỉ những người đang sống trong cộng đoàn-giáo xứ, mà còn qui tụ những người đang tản mác khắp nơi về trong cộng đoàn, về với tình yêu thương của Chúa. Để có thể chu toàn trách nhiệm đó, họ phải xây dựng sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu đã mang lại và chính Người là trung tâm, là nền tảng của sự bình an. Có sự bình an trong gia đình, giáo xứ-cộng đoàn, mới có thể qui tụ mọi người và cùng với mọi người xây dựng sự hiệp nhất trong tình yêu thương.

“Đất lành chim đậu”. Nơi nào có sự bình an, nơi đó có tình yêu thương và trở thành nơi qui tụ mọi người. Chỉ có sự bình an đích thật khi mọi người luôn sống trong sự đùm bọc, yêu thương. Đó cũng chính là dấu chỉ để những ai chưa nhận biết Thiên Chúa được nhận biết Ngài, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Nguyễn Đình

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1:39-56)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1:39-56)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1:39-56)
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1:39-56)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1:39-56)
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1:39-56)
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)
Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ Maria (Mt 1:16,18-21,24a)
Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ Maria (Mt 1:16,18-21,24a)
Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ Maria (Mt 1:16,18-21,24a)
Chúa nhật XXXIV thường niên (Lc 23:35-43)
Chúa nhật XXXIV thường niên (Lc 23:35-43)
Chúa nhật XXXIV thường niên (Lc 23:35-43)
Chúa nhật XXXIII thường niên (Lc 21:5-19)
Chúa nhật XXXIII thường niên (Lc 21:5-19)
Chúa nhật XXXIII thường niên (Lc 21:5-19)
Chúa nhật XXXII thường niên (Lc 20:27-38)
Chúa nhật XXXII thường niên (Lc 20:27-38)
Chúa nhật XXXII thường niên (Lc 20:27-38)
Chúa nhật XXXI thường niên (Lc 19:1-10)
Chúa nhật XXXI thường niên (Lc 19:1-10)
Chúa nhật XXXI thường niên (Lc 19:1-10)
Chúa nhật XXX thường niên (Lc 18:9-14)
Chúa nhật XXX thường niên (Lc 18:9-14)
Chúa nhật XXX thường niên (Lc 18:9-14)