Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy, 2015 16:52

Chúa Nhật XVII Thường niên (Ga 6, 1-15)

Bài 1: 2V 4, 42-44.
Bài 2: Ep 4, 1-6.
TM: Ga 6, 1-15.

MỘT NIỀM TIN

Trong bài đọc một, Ngôn sứ Êlisa tin là dân sẽ không phải chết, sẽ được cứu khỏi nạn đói, họ sẽ được ăn mà vẫn còn dư từ 20 tấm bánh lúa mạch và bị cốm. Ngôn sứ tin rằng Thiên Chúa thương dân chúng và với quyền năng, Ngài sẽ làm cho dân không hết của ăn từ những tấm lúa mạch và bị cốm, nhưng sẽ còn dư cho tới ngày nạn đói qua đi. Khi dân chúng cùng chung niềm tin với Ngôn Sứ, họ đã được Thiên Chúa xót thương và ban cho họ như ước nguyện. Với niềm tin ấy, cả trăm người đã được cứu.

Chúa Giêsu cho năm ngàn người đàn ông ăn từ năm chiếc bánh và hai con cá, không kể những người khác. Tất cả đã được ăn no nê và còn dư mười hai thúng. Chúa Giêsu nuôi dưỡng dân chúng nhờ quyền năng của Cha Người và quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu muốn cho dân chúng nhận biết quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng sẽ làm cho chính thân mình Người trở thành của ăn nuôi dưỡng toàn thể nhân loại. Một khi nhận biết quyền năng Thiên Chúa, dân chúng sẽ tin tưởng vào Chúa Giêsu, tin vào lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ nuôi dưỡng họ bằng Lời dạy, bằng chính Thân Mình của Chúa Giêsu. Từ niềm tin đó, dân chúng sẽ được hưởng điều quý giá hơn mà Thiên Chúa đã hứa ban. Đó là họ sẽ được hưởng sự sống đời đời cùng với Ngài trên Nước Trời. Thiên Chúa cũng muốn họ phải thực hành niềm tin: họ cũng phải biết chia sẻ cho nhau; chính họ cũng phải trở thành “tấm bánh” bẻ ra cho người khác. Điều đó có nghĩa: họ phải biết củng cố niềm tin, phải biết quan tâm, chăm lo cho người khác. Đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu muốn mỗi tín hữu ngày nay thực hành trong cuộc sống của mình.

Quả thật, ngày nay, chúng ta được chia sẻ từ một tấm bánh là Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể ; Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta không chỉ bằng Mình Người mà con bằng Lời Người, mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ. Đức Tin của chúng ta được củng cố nhờ của ăn mà Thiên Chúa ban cho là chính Con Một Ngài, để chúng ta sống xứng đáng là Con Thiên Chúa hơn. Điều này có nghĩa, chúng ta phải thể hiện Niềm Tin của mình bằng chính đời sống luôn hết sức làm theo Lời Chúa dạy, cố gắng chia sẻ, chăm lo cho những người khác. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta cũng đang trở nên tấm bánh cho người khác. Vì chúng ta đã được chia sẻ từ một tấm bánh; vì chúng ta đã được chia sẻ từ một Đức Tin. Chính khi chúng ta biết chia sẻ cho nhau niềm Tin, chính khi chúng ta đến đón nhận sự chia sẻ từ một Tấm Bánh, Đức Tin của chúng ta lại càng vững mạnh, lòng yêu mến của chúng ta lại càng được mạnh mẽ hơn và chúng ta cũng được trở nên một với nhau.

Cạnh đó, chúng ta cũng phải biết củng cố Đức Tin cho nhau. Đó là điều mà Thánh Phaolô đã viết: duy trì sự hiệp nhất vì có cùng một Đức Tin. Quả thật, mỗi khi chúng ta được đón nhận của ăn trường tồn là Mình Chúa, chúng ta được trở nên một trong Đức Kitô, chúng ta được xác tín lại niềm Tin của mình: vì cùng được chia sẻ một Tấm Bánh là Chúa Giêsu. Chính nhờ Đức Tin đó, chúng ta được hiệp nhất với nhau trong Tình Yêu Thương của Thiên Chúa.

Sự hiệp nhất phải được thể hiện trong Giáo xứ-Cộng đoàn, có nghĩa, Giáo xứ-Cộng đoàn phải là một cộng đoàn Đức Tin. Vì Chỉ có một thân thể, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa như Thánh Phaolô đã khẳng định. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, tất cả cùng chia nhau một Tấm Bánh là Mình Chúa Kitô để chúng ta trở nên một thân thể với Người. Tất cả cùng tuyên xưng chung một niềm tin vào Thiên Chúa là Cha, bởi chúng ta cùng chịu một Phép Rửa bằng nước và Thánh Thần. Tất cả cùng là con Thiên Chúa, cùng được đón nhận một Tình Yêu Thương, cùng được hướng dẫn bằng Lời Chúa và cùng được chung hưởng niềm vui, hạnh phúc từ một Giao ước vĩnh cửu mà Thiên Chúa là Cha đã hứa ban cho tất cả chúng ta. Muốn có được sự hiệp nhất trong Giáo xứ-Cộng đoàn, mỗi người phải ra sức chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao phó: ra sức củng cố Đức Tin cho nhau. Đó là, chúng ta phải biết khuyến khích nhau học hỏi Lời Chúa, tìm hiểu về Chúa, để nhận ra Tình Thương của Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng phải khuyên nhủ nhau làm theo Lời Chúa dạy: làm lành lánh dữ ; biết bảo ban nhau siêng năng lãnh nhận Ơn Chúa ban qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, vì đó là Bí tích Tình Yêu, Bí tích qui tụ tất cả chúng ta trong Tình Yêu của Chúa, Bí tích củng cố Đức Tin cho mỗi chúng ta. Nếu mỗi người chúng ta cố gắng làm như vậy, chắc chắn Đức Tin của Giáo xứ-Cộng đoàn sẽ được củng cố, sẽ vững mạnh hơn.

Ước mong rằng, nhờ học hỏi Lời Chúa, nhờ siêng năng chia sẻ Bánh Trường Sinh, và nhờ việc chia sẻ Đức Tin trong đời sống thường ngày, Giáo xứ-Cộng đoàn của chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ của Một Đức Tin. Dấu chỉ được tỏ bày ra trong cuộc sống đời thường, đó là sự Hiệp Nhất trong Giáo xứ-Cộng đoàn của chúng ta.

 

Nguyễn Đình

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm