Thứ Sáu, 01 Tháng Bảy, 2016 15:30

Tân Chân phước Maria Celeste Crostarosa

Là một trong những nhà thần bí lớn nhất ở Ý trong thế kỷ 18 với các tác phẩm tu đức sâu xa, lòng chiêm niệm cao độ và nhân cách mạnh mẽ, nữ tu Maria Celeste Crostarosa, vị sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế vừa được tôn phong lên bậc Chân phước vào ngày 18.6.2016, tại nhà thờ Chánh tòa giáo phận Foggia, nam Ý, nơi Mẹ hoạt động và qua đời.

Maria Celeste sinh ngày 31.10.1696 tại Napoli, trong một gia đình quý tộc, trải qua thời niên thiếu trong an bình và đạo đức. Năm 1716, khi được 20 tuổi, Maria Celeste cùng với chị ruột vào tu ở đan viện Thánh Têrêxa ở Marigliano, trong 7 năm trời, họ chăm chỉ chu toàn các công tác được giao phó. Năm 1724, sau khi đan viện này bị đóng cửa, Maria Celeste và chị được chuyển qua đan viện do cha linh hướng Thomas Falcoia thành lập năm 1720 ở làng Scala, thuộc tỉnh Salerno. Trong 9 năm tại đây, chị Maria Celeste được nhiều mạc khải và thị kiến, trong đó có một mạc khải lớn diễn ra vào ngày 25.4.1725, lúc ấy chị còn là một tập sinh, là chị sẽ thành lập một dòng mới với quy luật chứa đựng trong cuộc sống của Chúa Cứu Thế. Trong một thị kiến khác, Chúa Giêsu tỏ cho chị tu phục của dòng mới và báo trước những đau khổ mà việc lập dòng này sẽ gây ra cho chị. Vâng lời Mẹ giáo tập, chị Maria Celeste đã ăn chay nghiệm ngặt với bánh và nước lã khi thảo luật dòng như Chúa đã mạc khải. Sau một thời gian, một hội đồng các nhà thần học ở Napoli được cha linh hướng Thomas Falcoia thỉnh cầu, đã phê chuẩn tu luật và xác nhận sự linh hứng.

Năm 1733, Maria Celeste phải rời khỏi đan viện Scala lui về Nocera Inferiore. Tại đây, theo ủy nhiệm của giám mục địa phương, mẹ cải tổ đan viện nơi mẹ ở trọ. Năm năm sau, Mẹ Maria Celeste được gọi đến thành phố Foggia để thành lập một đan viện với tu luật mới. Ngày 19.3.1738, Mẹ Maria Celeste thực hiện được giấc mơ thành lập ngành nữ của dòng Chúa Cứu Thế, trao cho các chị chiếc áo dòng được Chúa Giêsu mạc khải cách đó 14 năm.

Tại Foggia, trong 17 năm hướng dẫn dòng, Mẹ Maria Celeste đã huấn luyện rất nhiều nữ môn đệ về đàng thánh thiện, mang lại cho họ sự phong phú tinh thần, và ngày nay vẫn còn là gia sản của hơn 1.000 nữ tu rải rác trên thế giới. Các nữ tu Chúa Cứu Thế được biết cách thân thiện qua danh xưng là nữ tu “Áo đỏ”, bởi vì tu phục truyền thống của các chị màu đỏ đậm.

Mẹ Maria Celeste Crostarosa qua đời ngày 14.9.1755, thọ 59 tuổi. Án phong Chân phước cho Mẹ được khởi sự ngày 11.8.1901.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm