Thứ Năm, 12 Tháng Năm, 2016 10:01

Thánh Inhaxiô Lacôni, vị khất thực mang đến của ăn thiêng liêng

(Lễ kính vào ngày 11 tháng 5)

Thánh Inhaxiô thành Lacôni là một trợ sĩ dòng Phanxicô. Thầy sống vai trò của một người khất thực, nên hầu như lang thang suốt ngày trên đường phố. Những cuộc gặp gỡ với nhiều hạng người được nảy sinh từ đấy, giúp thầy thêm yêu mến, cảm thông và khích lệ bao người đang sầu khổ. Thầy trở thành khuôn mặt quen thuộc của dân chúng và họ gọi thầy là “Padre Santo” (Cha Thánh).

Ngài là con thứ hai trong một gia đình nông dân có bảy người con ở Sardinia, tên thật là Francis Ignatius Vincent Peis, sinh ngày 17.12.1701. Ngay từ nhỏ, Vincent đã biết cái nghèo là gì, và thường đau yếu. Khi lên mười bảy tuổi, Inhaxiô bị bệnh rất nặng. Ngài hứa với Đức Mẹ sẽ đi tu dòng Phanxicô nếu được khỏi bệnh. Nhập dòng Phanxicô, thầy Inhaxiô Lacôni chẳng nắm giữ một vai trò quan trọng nào trong dòng. Suốt 15 năm trời, thầy làm việc trong xưởng dệt. Rồi trong 40 năm tiếp theo, Inhaxiô Lacôni đã cùng với một nhóm anh em, đi từ nhà này sang nhà khác, xin thức ăn và tiền bố thí để chu cấp cho các tu sĩ. Thánh nhân đã làm tròn bổn phận này bằng cách đi bộ trong bất kỳ hoàn cảnh thời tiết nào.

Trong những chuyến khất thực, thầy Inhaxiô Lacôni có dịp an ủi những người đau yếu và khích lệ những người sầu khổ. Thầy hòa giải các kẻ thù địch, làm cho những người tội lỗi trở về cùng Thiên Chúa và khuyên bảo những người gặp cảnh khó khăn. Thầy được sự yêu quý của người già cũng như sự tin tưởng của người trẻ. Trẻ con ở Cagliari lại càng quý mến “Padre Santo” khi thầy luôn kể cho chúng nghe các câu chuyện hấp dẫn của các thánh, dạy bảo cho chúng biết về Thiên Chúa, cũng như chỉ vẽ chúng cách cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

Trong hai năm cuối cuộc đời, thầy bị mù, và từ trần ngày 11.5.1781. Thầy được Đức Thánh Cha Piô XII phong thánh năm 1951.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm