Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, 2016 14:10

Thánh Solomon Leclercq

Thánh Solomon Leclercq sinh ngày 15.11.1745 tại Pháp, có tục danh là Guillaume-Nicolas-Louis Leclercq. Ngài là vị thánh tử đạo đầu tiên trong thời Cách mạng Pháp, và hiện nay là vị thánh thứ 14 của dòng Lasan.

Guillaume gia nhập tập viện dòng Sư huynh các trường Công giáo, thường hay được gọi là dòng Lasan ngày 25.3.1767 và nhận tên dòng là Salomon. Mãn nhà tập, sư huynh được gởi đi các cộng đoàn, và lần lượt là thầy giáo, bề trên cộng đoàn, quản lý và Tổng Thư ký dòng.

Năm 1778, sư huynh được chỉ định làm bề trên tỉnh dòng. Đây cũng là lúc cuộc Cách mạng Pháp bùng nổ với cuộc hạ bệ vua Louis 16 và sau đó là vụ hành quyết hoàng gia Pháp. Chính phủ mới lên nắm quyền và buộc Giáo hội Công giáo phải tuyên thệ trung thành với chính quyền, nhưng Giáo hội từ chối, và dòng Sư huynh Lasan cũng thế. Hậu quả là dòng Sư huynh Lasan bị xem là bất hợp pháp. Tuy bị kiểm soát chặt chẽ, sư huynh Salomon vẫn tìm cách liên lạc bằng thư tín với gia đình thân nhân cũng như với linh mục Clorivièm để tìm cách thành lập một dòng tu mới. Nhưng kế hoạch này đã không bao giờ được thực hiện. Lá thư cuối cùng của sư huynh đề ngày 15.8.1792, cùng ngày ấy, sư huynh Leclerq bị bắt và bị giam trong một tu viện Cát Minh ở Paris. Cùng chung cảnh ngộ bị giam cầm với sư huynh có 190 anh em trong dòng.

Ngày 2.9.1792, các nhóm cách mạng võ trang giao chiến xông vào tu viện, tàn sát tất cả mọi người bị giam ở đó. Án phong chân phước cho sư huynh Leclercq và 188 bạn tử đạo đã được khởi đầu vào năm 1901 ở Paris, và mọi chứng nhân đều xác nhận rằng các vị đã bị giết từ tay những người oán thù đức tin. Ngày 26.1.1916, Đức Giáo hoàng Bênêđictô 15 ký tự sắc nhìn nhận sư huynh Leclercq là một Tôi Tớ Chúa. Vì nhiều hoàn cảnh khác nhau, mãi đến ngày 17.10.1926, sư huynh Leclercq và 188 bạn đồng tử đạo mới được Đức Giáo Hoàng Piô XI tôn phong lên hàng Chân phước.

Nhờ lời chuyển cầu của Chân phước sư huynh Salomon, bé María Alejandra Hernández sinh ngày 19.6.2002 người Venezuela, bị rắn độc cắn lúc bé 5 tuổi (2007) được chữa lành. Bộ Phong thánh đã nhìn nhận đây là một phép lạ không thể giải thích được bằng khoa học. Ngày 9.5.2016, Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận tôn phong Hiển thánh cho sư huynh Leclercq. Hội đồng Hồng y nhóm họp ngày 20.6.2016 đã quyết định cử hành lễ phong thánh cho sư huynh Salomon Leclercq vào Chúa nhật 16.10.2016, dưới quyền chủ sự của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm