Thứ Năm, 29 Tháng Chín, 2016 15:29

Thánh Vinh Sơn Phaolô

Thánh Vinh Sơn Phaolô cho chúng ta mẫu gương điển hình sống đức ái như Chúa Kitô đã dạy, sẵn sàng cứu giúp những người cùng khốn. Ngài được coi là vị tông đồ của người nghèo.

Thánh Vinh Sơn Phaolô, sinh ngày 24.4.1581 tại Pouy miền Aquitaine nước Pháp. Ngài lãnh sứ vụ linh mục vào năm 1600. Cuộc đời của ngài, ngay từ hồi còn thơ ấu đã nổi rõ nét là một con người đầy vị tha, bác ái và hay thương xót những kẻ nghèo hèn. Chính vì thế, thánh Vinh Sơn Phaolô đã luôn rao giảng lòng thương xót của Chúa và sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời. Ngài yêu thương các người nghèo khó, những kẻ đau khổ, những kẻ lao động vất vả, đặc biệt ngài lưu tâm đến việc giáo dục các thiếu nữ.

Linh đạo sống của ngài được khởi đi từ việc tập hợp các “nữ tỳ người nghèo”, để sáng lập Tu hội Nữ Tử Bác Ái, nhằm hướng khả năng phục vụ hữu hiệu hơn. Nhờ sự trợ giúp của Thánh nữ Louise de Marillac, Tu hội Nữ Tử Bác Ái do Thánh Vinh Sơn sáng lập ngay từ đầu đã cho thấy khả năng phục vụ phi thường và nhanh chóng lan rộng.

Thánh nhân cũng đặc biệt đề cao vai trò của các mục tử trong tương quan đức ái với người nghèo. Năm 1625, ngài sáng lập Tu hội “Linh mục thừa sai” để giúp đào tạo các giáo sỹ theo tinh thần Công đồng Trente, và nâng đỡ những người nghèo, đặc biệt là những người nghèo ở vùng quê. Như vậy, công việc giúp đỡ người nghèo của thánh nhân đã hội tụ được những nguồn lực có tính quyết định cho cả lộ trình đồng hành với người nghèo của người.

Việc phục vụ người nghèo với thánh nhân, không phải theo một vài hình thức ban ơn phô trương, mà được xuất phát từ chính con tim biết “hiểu hoàn cảnh của họ mà thông cảm với họ. Sao cho tâm hồn chúng ta cũng rung động như Thánh Phaolô tông đồ, khi Người nói: Tôi trở nên tất cả cho mọi người…. Đức ái với người nghèo trong linh đạo của Thánh Vinh Sơn Phaolô hệ tại ở hành động phục vụ và nhận biết những nhu cầu cấp thiết nơi người nghèo: “Phải ưu tiên phục vụ người nghèo, không được trì hoãn… Vậy khi chị em bỏ đọc kinh nguyện để giúp đỡ người nghèo thì hãy nhớ rằng, đó là chị em phục vụ Thiên Chúa.

Thánh Vinh Sơn Phaolô qua đời ngày 27.9.1660 tại Paris và được phong thánh năm 1737. Năm 1883, ngài được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII tôn làm bổn mạng tất cả các nhóm, các công việc bác ái Công giáo.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm