Linh mục Ngô Phúc Hậu
Nhật ký Đức Giêsu P10

Nhật ký Đức Giêsu P10

Mátthêu, tại sao cậu lại chọn nghề thu thuế, nghề phản quốc ?
Tớ không phản quốc, vì tổ quốc đã mất từ trước khi tớ làm nghề này.

Nhật ký Đức Giêsu P9

Nhật ký Đức Giêsu P9 Caphácnaum đã dành cho con rất nhiều tình cảm. Cứ chữa một người khỏi bất cứ bệnh gì thì có ngay hàng trăm người bạn, hàng ngàn người hâm mộ.

Nhật ký Đức Giêsu P8

Nhật ký Đức Giêsu P8 Con mô tả hết nỗi thống khổ của người bệnh, người nghèo, người tội lỗi, người bị đàn áp… Bà con cảm động đến rơi lệ. Dường như ai cũng đau khổ, không bằng cách này thì bằng cách khác.

Nhật ký Đức Giêsu P7

Nhật ký Đức Giêsu P7 Gioan là người không thức thời, biết tiến mà không biết lui. Hêrôđê cướp vợ của ông anh, đó là tội ngoại tình, đó là tội loạn luân. Đúng thế. Nhưng vua chúa quan quyền làm sai thì kệ người ta.

Nhật ký Đức Giêsu P6

Nhật ký Đức Giêsu P6 Thần Khí của Cha chạy rần rần trong cơ thể của con. Con giơ tay lên sáu chum nước. Con truyền cho nó phải hóa thành rượu. Ý của con là ý của Cha. Sức mạnh của con là sức mạnh của Cha.

Nhật ký Đức Giêsu P5

Nhật ký Đức Giêsu P5 Anh đi tu rất sớm, ngay từ hồi thơ ấu. Anh chọn đường tu khổ chế: ăn châu chấu và mật ong rừng; uống nước lã và mặc áo da thú.

Nhật ký Đức Giêsu P4

Nhật ký Đức Giêsu P4 Do sự giới thiệu của vị tôn sư già khả kính, con được hầu chuyện với hầu hết các kinh sư ở thủ đô này. Hôm nay, các ngài không còn bắt con trả bài nữa, mà chỉ gợi ý để con phát biểu cảm tưởng.

Nhật ký Đức Giêsu P3

Nhật ký Đức Giêsu P3 Cháu rất buồn khi thấy người nghèo và người bệnh nhlều quá. Không ai cứu vớt được họ. Bố thí bao nhiêu cũng không vừa. Nhất là không có ai yêu thương và kính trọng họ cả.

Nhật ký Đức Giêsu P2

Nhật ký Đức Giêsu P2 Hôm nay thánh đài Giêrusalem đã vãn người. Tín đồ hành hương đã dỡ lều và lục tục ra về. Thương buôn cũng cuốn gói nhảy phóc lên lưng lạc đà theo hướng Tây trực chỉ Gióppê...