Thứ Sáu, 04 Tháng Ba, 2016 15:09

Ăn năn

Contritio, Contrition, Contrition

Ăn: thái độ cư xử; Năn: sám hối, van nài. Ăn năn: thái độ sám hối.

Ăn năn là thái độ chịu trách nhiệm và cảm thấy đau xót trong lòng về lỗi lầm của mình.

Ăn năn là hối hận vì đã phạm tội, đã xúc phạm đến sự thánh thiên và tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời dốc lòng chừa. Việc ăn năn bao hàm ý muốn xưng nhận và từ bỏ mọi tội lỗi, sửa đổi, đền bù và quay về với Thiên Chúa. Đây là một hành vi tự do của nội tâm liên hệ đến lý trí, tình cảm và ý chí.

Ăn năn có hai hình thức: ăn năn “cách trọn” do đức mến, “xuất phát từ lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự”; và ăn năn “cách chẳng trọn” do “khi thấy sự xấu xa của tội lỗi hoặc vì sợ bị luận phạt đời đời” (GLHTCG 1452, 1453).

Dù ăn năn dưới hình thức nào cũng do hồng ân của Thiên Chúa, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm