Thứ Năm, 25 Tháng Tám, 2016 14:10

Bàn

“Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất nơi bàn tiệc” (Lc 14,7).

Bàn, một vật dụng chủ yếu được dùng để bày thực phẩm lên, chia sẻ cùng một bàn ăn là dấu thân thiện. Ăn uống tại bàn của các người quyền thế cho thấy đó là một đặc ân. Trong nhà tạm hay đền thờ có bàn để bánh của sự Hiện Diện. Bàn cũng được dùng để ký kết các hợp đồng giao dịch.

Bàn dùng cho bữa ăn hay tiệc tùng:

- Bàn như vật dụng trong nhà mà mẹ con dọn cho ông Êlisa dùng (x. 2V 4,10).

- Vào bàn ăn, như Chúa Giêsu Kitô tại nhà ông Simon (x. Lc 7,36; x. Mt 26,7 // Mc 14,3; Lc 11,37; Ga 12,2).

- Bàn để dùng bữa: “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ...” (Tv 23,5; x. Is 21,5; G 36,16; Tv 69,22; 78,19: dân nghi ngờ Chúa có thể cung cấp lương thực? (Cn 9,2; Ed 23,41)

- Tạ ơn Thiên Chúa vì lương thực trên bàn ăn (x. Lc 24,30; Mt 28,26-27 // Mc 14,22-23 // Lc 22,17-19; 1Cr 11,23-24).

- Những con chó ăn những mảnh vụn từ bàn ăn (Mt 15,27 // Mc 7,28 x. Tl 1,7 Lc 16,4).

Dùng bữa tại bàn những người quyền thế:

- Các nhà cầm quyền cần phải tiếp đãi (x. Nkm 5,17-18; 1V 4,27; 10,4-5 // 2Sb 9,34).

- Một sự ban tặng quyền lực (Lc 22,29-30; Mt 22,2-3; Lc 14,15).

- Một dấu hiệu kính trọng và ưu đãi (St 43,34; 2Sm 9,11; 1V 2,7 18,19; 2V 25,28-29 // Gr 52,32-33; Lc 14,7: Chúa Giêsu phê phán những người tìm chỗ nhất nơi bàn ăn).

Chia sẻ cùng một bàn ăn là dấu chỉ sự thân thiện:

- Là dấu chỉ sự thông phần (1Cr 10,16-20).

- Giao hảo mà không thể chung bàn : như các trẻ Do Thái và các thực phẩm vua ban (Đn 1,4-5); các Kitô hữu giàu nghèo ở Corintô (1Cr 10,21 x. 1Sm 20,34; 1V 18,19;  Is 65,11; Gr 7,18).

- Phản bội với tiệc thân hữu: bạn thân “đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay cũng giơ gót đạp con” (Tv 41,10; x. 1Sm 20,29-31; Đn 11,27; Mt 6,20-21; Mc 14,8 // Lc 22,21).

Phục vụ bàn ăn: “... Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như người phục vụ” (Lc 22,27; x. Lc 12,37; Cv 6,3: 7 phó tế để phục vụ).

Bàn ăn trong việc buôn bán: Ga 2,14-15: tại Đền thờ (x. Mt 21,22 // Mc 11,15).

Bàn ăn dùng để phụng thờ:

- Bàn ăn trong nhà Tạm: trước mặt Chúa, bàn dọn 12 ổ bánh tượng trưng 12 chi tộc (Xh 25,23-30; x. Xh 37,10-16; 26,35; 30,27; 35,13 // 39,36; Kh 40,4; Ds 3,31 4,7; Dt 9,2)

- Các bàn trong đền thờ vua Salômon xây cất: 2Sb 4,8; x. 1V 7,48 // 2Sb 4,19; 1Sb 28,16; 2Sb 13,11; 29,18).

- Các bàn trong đền thờ thời ông Êzêkiel (Ed 40,39-43; 41,2 44,6).

- Các bàn dùng để thờ phượng sau thời lưu đày: 1Sb 9,31-32; Nkm 10,33; Ml 1,7.12).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm