Thứ Sáu, 19 Tháng Hai, 2016 07:01

Biến cố biến hình

Lm. FX. Nguyễn HÙNG OÁNH - TGP. TPHCM

Biến cố Chúa Kitô biến hình, con người trở nên sáng láng tốt lành, lan tỏa ra cả y phục, ảnh hưởng tới ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan - xảy ra trên núi sau thời gian Chúa cho các môn đệ biết Ngài sẽ lên Giêrusalem chịu chết và Thánh Phêrô can ngăn.

Biến hình trở nên hiển vinh với lời phán của Chúa Cha “Đây là Con yêu dấu” như một sự hé mở trong chốc lát vinh quang của Chúa Cha ban cho Chúa Kitô, và sẽ ban thưởng đời đời cho Ngài khi đã thực hiện xong sứ mệnh.

Biến hình có thể được xem như phần thưởng khích lệ ngắn ngủi vừa đủ để củng cố lập trường vừa không làm mất đi tự do của con người Chúa Kitô. Trong nhiều thử thách, ta kêu cầu Chúa và cũng được những an ủi thoáng qua để vừa củng cố đức tin, vừa để đảm bảo ta có sự tự do lựa chọn.

Đối với các tông đồ, biến cố biến hình của Chúa Kitô là dịp Chúa Cha mạc khải cho họ biết Chúa Giêsu là Đức Kitô thực và dạy các tông đồ hãy nghe lời Ngài.

Nghe lời gì đây? Thưa là điều Chúa Kitô sẽ chịu chết. Theo quan niệm thông thường, không ai chấp nhận chương trình này cả vì chết thì chẳng còn gì nữa mà nói, chết trong tay dân ngoại càng là điều nhục nhã. Tư cách một Đức Kitô, giải thoát nhân loại mà bằng lòng chịu chết nhục trên thập giá thật hết sức lạ lùng. Vì thế, cần có sự can thiệp của Chúa Cha để cho các tông đồ chấp nhận hoặc ít ra là đừng phản đối, cứ giữ yên lặng.

Điều đó cho biết đôi khi thực thi thánh ý Chúa không dễ dàng gì vì xem ra đi ngược lại cách nhiều người sống. Thí dụ: một người sống công bằng trong một môi trường không công bằng, một người sống yêu thương trong một bầu khí hận thù, một thiếu nhi sống tử tế trong khi chúng bạn đều ngỗ nghịch...

Biến cố biến hình vẫn luôn luôn là đề tài ta phải suy nghĩ để áp dụng vào đời sống của mình. Một Thánh Phêrô không muốn con đường thương khó, thích sống hạnh phúc trên núi thánh. Tiếng nói của Phêrô bộc lộ tâm lý chung của mọi người, một Chúa Kitô để thi hành thánh ý Chúa Cha phải chống lại thứ tâm lý đó. Trong đời sống ta vẫn có sự giằng co, chọn lựa ý ta và ý Chúa, cái khổ nhất là đồng hóa ý ta là ý Chúa, làm theo ta mà cứ bảo làm theo Chúa. Lời cầu nguyện dễ dàng nhận mặt nhất: Xin Chúa nghe con xin, xin Chúa cho con được điều này...

Rõ ràng ta xin Chúa thực thi ý ta chứ đâu có để ta thi hành ý Chúa.

Lm. FX. Nguyễn HÙNG OÁNH - TGP. TPHCM

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm