Thứ Hai, 25 Tháng Giêng, 2016 11:03

Các Giờ kinh Phụng vụ, Sách

Liturgia Horarum, Liturgy of the Hours, Liturgie des Heures

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ là sách kinh nguyện chính thức của Hội Thánh, dùng trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ hằng ngày; còn gọi là Kinh Nhật Tụng, hoặc sách Thần Vụ.

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ được hình thành theo lệnh canh tân của Công đồng Vaticanô II (x. PV 84), ấn bản đầu tiên năm 1971, gồm 4 tập: Tập 1 (Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh), tập II (Mùa Chay và Mùa Phục Sinh), tập III (Mùa Thường niên, tuần 1-17), tập IV (Mùa Thường niên tuần 18-34). Mười bốn năm sau, ấn bản mẫu thứ hai được công bố (1985) và in xong năm 1987.

Tại Việt Nam, nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã phiên dịch sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ và thoạt đầu chỉ được Imprimatur (được phép phổ biến) như các sách đạo đức. Ngày 19.3.1990, sách được Imprimatur là sách Phụng Vụ do Đức Giám mục Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBGM về Phụng Tự ký. Từ lần tái bản năm 1995, có ghi thêm lời này trước chữ ký của Đức cha Lâm: “Sách này dịch từ bộ LITURGIA HORARUM theo ấn bản 1987, do Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, đã được Ủy ban Giám mục đặc trách Phụng Tự thông qua và Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận”.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm