Các Giờ kinh Phụng vụ, Sách

Liturgia Horarum, Liturgy of the Hours, Liturgie des Heures

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ là sách kinh nguyện chính thức của Hội Thánh, dùng trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ hằng ngày; còn gọi là Kinh Nhật Tụng, hoặc sách Thần Vụ.

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ được hình thành theo lệnh canh tân của Công đồng Vaticanô II (x. PV 84), ấn bản đầu tiên năm 1971, gồm 4 tập: Tập 1 (Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh), tập II (Mùa Chay và Mùa Phục Sinh), tập III (Mùa Thường niên, tuần 1-17), tập IV (Mùa Thường niên tuần 18-34). Mười bốn năm sau, ấn bản mẫu thứ hai được công bố (1985) và in xong năm 1987.

Tại Việt Nam, nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã phiên dịch sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ và thoạt đầu chỉ được Imprimatur (được phép phổ biến) như các sách đạo đức. Ngày 19.3.1990, sách được Imprimatur là sách Phụng Vụ do Đức Giám mục Barthôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Chủ tịch UBGM về Phụng Tự ký. Từ lần tái bản năm 1995, có ghi thêm lời này trước chữ ký của Đức cha Lâm: “Sách này dịch từ bộ LITURGIA HORARUM theo ấn bản 1987, do Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện, đã được Ủy ban Giám mục đặc trách Phụng Tự thông qua và Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận”.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLĐT/HĐGMVN

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Giáo dân
Giáo dân
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, giáo dân được tháp nhập vào nhiệm thể Đức Kitô, tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Người.
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ.
Thiên Chúa giàu lòng yêu thương
Thiên Chúa giàu lòng yêu thương
Qua bài đọc II, thánh Phaolô khuyên mỗi người can đảm làm chứng Đức tin vào ân sủng của Thiên Chúa, vì “ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Ngài”.
Giáo dân
Giáo dân
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, giáo dân được tháp nhập vào nhiệm thể Đức Kitô, tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Người.
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ.
Thiên Chúa giàu lòng yêu thương
Thiên Chúa giàu lòng yêu thương
Qua bài đọc II, thánh Phaolô khuyên mỗi người can đảm làm chứng Đức tin vào ân sủng của Thiên Chúa, vì “ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Ngài”.
Học hỏi Phúc âm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - năm B
Học hỏi Phúc âm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - năm B
Đức Giêsu trao tấm bánh cho các môn đệ và nói “Đây là Mình Thầy”, rồi trao chén rượu và nói “Đây là Máu Thầy”. Theo bạn, lúc đó bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa, hay bánh và rượu chỉ tượng trưng cho Mình và Máu Chúa...
Vu khống
Vu khống
Vu khống là bịa đặt chuyện xấu vu cho người nào đó làm mất danh dự, uy tín của họ.
Bánh không men
Bánh không men
Tuần lễ Bánh Không Men kéo dài từ ngày 15 tới ngày 21 tháng Aviv (Nisan), để tưởng nhớ sự vội vã khi người Do Thái rời bỏ đất Ai Cập. Nó luôn được cử hành theo lịch những ngày lễ cùng với lễ Vượt Qua.
Không Thánh Thể, không có Giáo hội
Không Thánh Thể, không có Giáo hội
Bí tích cao trọng nhất và vĩ đại nhất vẫn là Bí tích Thánh Thể. Vì thế, Bí tích này được gọi là “Bí tích của các Bí tích”. Thật vậy, tất cả các Bí tích khác đều quy hướng về Bí tích Thánh Thể như về cùng đích, và...
Hoàn tất, sự - 
Hoàn tất, sự - 
Thánh Kinh dùng từ hoàn tất để chỉ việc Chúa Giêsu làm trọn vẹn mọi lời tiên báo về Người (Lc 18,31).
Dạy bảo
Dạy bảo
Giáo huấn của các tông đồ làm thành nền tảng cho việc chỉ bảo các Kitô hữu tiên khởi. Tân Ước phân biệt việc rao truyền và việc dạy bảo. Rao truyền nhằm cải hóa cá nhân và việc dạy bảo nhằm dạy bảo những người đã cải đạo.