Thứ Năm, 19 Tháng Giêng, 2017 16:35

Cải cách, cuộc

Reformatio,  Reformation, Réforme

Cải: thay; cách: đổi. Cải cách: thay đổi cho tốt hơn.

Cải cách là những thay đổi của Giáo hội cho phù hợp với căn tính của mình và với tình hình mới.

Cuộc cải cách chỉ phong trào canh tân của Giáo hội trong các thế kỷ XVI-XVII, được khơi mào bằng Công đồng Trento (1545-1563) do Đức Giáo Hoàng Phaolô III triệu tập, nhân sự ly khai của một số cộng đoàn (Luther, Calvin,...) khỏi Giáo hội Công giáo. Các cộng đoàn ly khai đó cũng tự nhận mình là Cộng đoàn cải cách.

Việc xuất hiện những đặc sủng mới qua các dòng tu, trong giai đoạn này, đã đóng góp nhiều cho việc cải cách Giáo hội, trong đó phải kể đến dòng Tên do Thánh Ignatio de Loyola thành lập năm 1540.

Kết quả của Công đồng Trento: cải cách Phụng vụ; soạn thảo giáo lý cho các tín hữu; giáo dục giới trẻ và huấn luyện giáo sĩ; các hội dòng phát triển nhiều về mặt thiêng liêng.

Công đồng Vatican II nhấn mạnh: “Giáo hội được Chúa Kitô mời gọi canh tân luôn mãi... Giáo hội thực hiện cuộc canh tân ấy bằng nhiều hình thức khác nhau của đời sống Giáo hội như phong trào Thánh Kinh và Phụng vụ, việc rao giảng Lời Chúa và giáo lý..., vì những hình thức ấy là đảm bảo và là điềm báo những tiến bộ tương lai của việc hiệp nhất” (HN 6).

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm