Thứ Sáu, 11 Tháng Chín, 2015 15:17

Cần thiết/ tính thiết yếu

“ ... Con Người phải chịu đau khổ nhiều ...” (Mc 8,31).

 Tính thiết yếu khiến một số hành động và sự kiện xảy ra. Kinh Thánh liên kết sự cần thiết này với những biến cố đặc biệt phải xảy ra theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa cũng như thái độ người tín hữu phải có để đón nhận như kết quả do sự cam kết của họ với Chúa Giêsu Kitô.

Cần việc Chúa Giêsu Kitô chịu chết và sống lại : “... Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ?” (Lc 24,25-27 x. Mt 16,21 // Mc 8,31 // Lc 9,22; Lc 17,25 24,44-47 Ga 3,14-15 20,9).

Cần sự tuân phục của Chúa Giêsu Kitô : “... Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó ...” (Lc 4,42-44 x. Mt 3,14-15 Lc 2, 49 13,31-33 Ga 4,4 9,4).

Cần các biến cố dẫn tới sự tận cùng thời gian : “Mặc khải của Đức Giêsu Kitô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ cho các tôi tớ Người biết những việc sắp phải xảy đến ...” (Kh 1,1 x. Mc 13,7-8 // Mt 24,6-8 // Lc 21,9-11 Mc 13,10 // Mt 24,14 1Cr 15,50-53 2Cr 5,10 Kh 4,1 20,1-3 22,6).

Sự cần thiết lề luật : “Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là người ấy buộc phải giữ trọn vẹn lề luật” (Gl 5,3 x. Ga 19,7 Dt 5,3 9,16.22-23).

 

Sự cần thiết trong đời sống Kitô hữu :

- Cần hối cải : “...không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí ... các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,5-7 x. Mt 18,2-3 Ga 3,3 Cv 4,12 17,30).

- Cần cư xử đạo đức : “Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi” (1Ga 3,6 Rm 15,1-2 1Tm 3,14-15 4,7-8 2Tm 2,22-24 Tt 2,11-14).

Sự cần thiết trong đời thánh Phaolô :

- Cần ơn gọi của Phaolô : “... người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel ...” (Cv 9,15-16 x. Cv 9,6).

- Cần việc rao giảng Tin mừng của Phaolô : “anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa ... thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại” (Cv 13,46 x. Cv 19,21 23,11 27,21-25 28,19 Rm 1,14 1Cr 9,16-18).

Những nghịch lý của sự cần thiết :

- Tự do và thiết yếu : “Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính” (Rm 6,18 x. 1Cr 9,19-23 2Cr 9,7 Plm 14).

- Trách nhiệm và sự cần thiết : “Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã” (Mt 18,7 // Lc 17,1 x. Lc 22,22 // Mt 26,24 // Mc 14,21 Cv 2,23).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm