Thứ Sáu, 02 Tháng Chín, 2016 19:26

Cha mẹ

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em chị em” (Lc 14,26).

 Kinh Thánh quy định con cái phải kính trọng và quan tâm tới cha mẹ.

 Kính trọng cha mẹ: “ngươi hãy kính trọng cha mẹ, để được sống lâu dài trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi” (Xh 20,12 // Đnl 5,16 x. Lv 19,3; Cn 23,22; Mt 19,16-19 // Mc 10,17-19; Lc 18,18-20; Ep 6,1-3 Cl 3,20; 1Tm 5,4).

 Bất kính cha mẹ: “ ... sẽ có những lúc gay go, người ta sẽ không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa ...” 2Tm 3,1-2; x. Xh 21,15-17; Đnl 21,18-21; Ed 22,7; Mt 15,1-9 // Mc 7,1-13; Rm 1,28-32).

 Tình yêu giữa cha mẹ và con cái có thể bị ngăn cản: “anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em và bạn hữu bắt nộp ...” (Lc 22,16-17 // Mt 10,21 // Mc 3,12; x. Dcr 13,2-3).

 Tình yêu Thiên Chúa vượt qua tình thương cha mẹ: “ Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27,10).

 Tình yêu đối với Chúa phải trổi vượt tình yêu đối với cha mẹ: “ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ ... thì không thể làm môn đệ tôi” (Lc 14,26; x. Đnl 33,8-11; Lc 18,28-30 // Mt 19,27-2;9 Mc 10,28-30).

 Có người tin là con cái bị phạt vì tội của cha mẹ: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ?” (Ga 9,1-3; x. Xh 20,5-6 // Đnl 5,9-10; G 21,19-21; Ed 18,1-4).

 Cha mẹ chăm sóc con cái: “... cha mẹ phải thu tích của cải cho con cái” (2Cr 12,14; x. Cn 19,14; 23,24-25; Dt 11,23).

 Con cái chăm sóc cha mẹ: Vua Đavít gửi gấm cha mẹ cho vua Miab, khi ông bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó (1Sm 22,3-4; x. Gs 2,8-20; 6,22-23; Cn 17,6).

 Khóc thương cha mẹ: “Một tư tế không được làm cho mình ra ô uế vì một người chết trong dòng họ nó, ngoại trừ vì một người gần nhất, một người ruột thịt: mẹ, cha, con trai, con gái, anh em nó” (Lv 21,1-2; x. Lv 21,10-11; Ds 6,2-7; Đnl 21,10-13; Ed 45,2).

 Cha mẹ và hôn nhân của con cái họ:

- Người ta bỏ cha mẹ mà cưới vợ: “... người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (St 21,21-24; x. Mt 19,3-6 // Mc 10,2-9; Ep 5,25-33).

- Cha mẹ có trách nhiệm minh oan cho danh giá của các con gái họ (Đnl 22,13-19).

- Thỉnh thoảng cha mẹ sắp xếp hôn ước cho con như trường hợp ông Samson kết hôn với nàng Dalila, người Philitinh (Tl 14,1-3).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm