Thứ Năm, 18 Tháng Tám, 2016 14:02

Chật hẹp

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).

Tình trạng một sự vật bị giam hãm hạn chế vì thiếu chiều rộng. Thường tình trạng này hàm ý xấu, nhưng Chúa Giêsu Kitô lại mô tả đường ơn cứu độ bằng những từ ngữ của sự chật hẹp.

Đường hẹp bị chắn ngang không còn lối thoát: “Bấy giờ thần sứ của Đức Chúa đứng chặn tại một đường mòn giữa các vườn nho, tả hữu có tường. Con lừa cái trông thấy thần sứ của Đức Chúa thì đi ép vào tường... khiến chân ông Bilơam bị cọ xát. Ông đánh nó. Thần sứ lại đi tới và đứng ở một nơi chật hẹp đến nỗi không còn chỗ tránh qua bên tả bên hữu. Con lừa trông thấy thần sứ của Đức Chúa¸ liền nằm bẹp xuống bên dưới chân ông Bilơam. Ông Bilơam nổi nóng lại dùng gậy đánh con lừa” (Ds 22,24-27; x. Cn 23,26-28).

Sự chật hẹp gây khó chịu: “Vì giường sẽ quá ngắn không thể nào duỗi thẳng, chăn sẽ quá hẹp, nằm co cũng không kín” (Is 28,20)

Cổng hẹp: “hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, không ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14; x. Lc 13,22-30).

Sự nhỏ hẹp trong kiến trúc đền thờ: “Vua làm Đền thờ có cửa sổ với khung và chấn song” (1V 6,4). “các phòng thị vệ và các trụ của nó đều có những cửa sổ chấn song quay về phía bên trong cổng, khắp chung quanh; các tiền đình cũng thế, có cửa sổ khắp chung quanh; cổng cũng như tiền đình đều có cửa sổ khắp chung quanh, giống như các cửa sổ khác” (Ed 40,16.25; x. Ed 41,16.26; 42,5).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm