Thứ Sáu, 23 Tháng Chín, 2016 15:26

Chết / Sự chết của các tín hữu

“Thế rồi người nghèo này chết ... ông nhà giàu cũng chết ...” (Lc 16,22).

Những ai tin ở Chúa Giêsu Kitô sẽ ra khỏi cuộc sống hiện tại để được vui sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa.

Sự chết là kinh nghiệm thường tình của tín hữu: “... dù sống dù chết, chúng ta cũng thuộc về Chúa” (Rm 14,8; x. Dt 9,27).

Chết có thể là một phúc lành:

- Vì hy vọng vào thiên đàng (Pl 1,21-23; x. Ds 23,10; Tv 49,15; 116,15; Lc 2,29; 2Tm 4,6-8; Kh 7,13-17; 14,13).

- Vì nó cất khỏi buồn phiền và những khó khăn (1V 19,4; G 3,20; 7,15; 2Tx 1,7).

Chết đi, các tín hữu sống với Chúa Giêsu Kitô:

- Họ được sống dưới sự hiện diện của Người (Lc 23,43; x. 2Cr 5,8; 1Tx 5,10).

- Họ được an bình yên ổn (Kh 3,11). Cái chết thật là khi phải mãi xa mặt Chúa (Rm 14,8; Kh 20,6).

- Họ hy vọng một trật tự mới (Kh 21,4; x. 2Tm 4,6-8; Kh 22,3-5)

Sự chết bị đánh bại:

- Đối với các tín hữu, sự chết đã bị tiêu diệt (1Cr 15,55; x. Rm 8,36; 2Tm 1,10; Dt 2,14; Kh 20,14).

- Sự chết đổi lại thành sự phục sinh (Ga 11,23; 1Cr 15,51-54; 1Tx 4,16).

Sự chết của các tín hữu được nối kết với giấc ngủ:

- Hàm chứa sự nghỉ ngơi, hồi sức và tỉnh thức (Cv 7,59-60; x. Đnl 31,16; Đn 12,2; Mc 5,39; Ga 11,11-14; Cv 13,36; 1Cr 15,6.17-18; 1Tx 4,13-16).

- Hàm chứa sự bình an và nhàn hạ (Lc 16,22; x. St 49,33; 2V 22,20; Is 57,1-2; Lc 16,25).

Sự chết và việc nhận biết tha nhân (1Tx 4,17: cùng được cất lên ... x. St 25,8; G 3,13-14; Mt 17,4; Mc 9,4; Lc 16,24; 1Cr 13,12).

Các tín hữu có thể đối diện với cái chết mà không phải sợ hãi:

- Họ chết trong sự kết hợp với Chúa (Dt 2,14-15; x. Tv 23,4; Cn 14,32).

- Họ chết trong niềm tin tưởng ở Chúa (Dt 11,13.21-22).

- Họ khuây khỏa khi chết (Ga 11,25-26; x. Is 25,8; 1Cr 15,26; Kh 1,18).

- Họ có thể tôn vinh Chúa khi chết (Pl 1,20).

- Cái chết nơi các tín hữu đáng được mơ ước (Ds 23,10).

Các tín hữu thường không ưa ý tưởng về sự chết (G 17,13-16; Tv 9,14; Is 38,10; Rm 8,36; 1Cr 15,55-56; 2Cr 4,11-12).

Các tín hữu lấy cái chết để làm chứng đức tin là những người được kính trọng đặc biệt trong Thánh Kinh: “Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô; họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết”( Kh 12,11; x. Kh 2,13). 

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm