Thứ Ba, 21 Tháng Tư, 2015 16:49

Khiêm tốn

Trong đoạn này, tuy Thánh Marcô viết về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, nhưng ngài không nhằm tường thuật việc đó. Bởi đó, Thánh Marcô chỉ dùng động từ “làm phép rửa” nhưng không mô tả chút gì về việc đó. Điều Thánh Marcô nhắm tới là dùng dịp Chúa Giêsu chịu phép rửa để giới thiệu cho ta hiểu về hai nhân vật chính của câu chuyện, là Gioan Tẩy Giá và Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu cao trọng hơn Gioan, Ngài quyền thế hơn Gioan (câu 7), Ngài sẽ làm một phép rửa trọn vẹn hơn trong Thánh Thần (câu 8). Ngài là Messia Con Thiên Chúa (câu 11: tiếng từ trời).

Điều khiến chúng ta phải chú ý là cả hai vai chính trong chuyện này đều khiêm tốn:

Trước hết là sự khiêm tốn của Thánh Gioan, thể hiện rõ nhất qua câu ông nói “Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài”. Nên nhớ rằng theo tục lệ Do Thái, đầy tớ phải cởi giày cởi dép cho chủ. So với Chúa Giêsu, Gioan có nhiều điểm trổi hơn: Lớn tuổi hơn, tính theo bà con thì lớn vai hơn, ra hoạt động trước và nổi tiếng hơn... Vậy tại sao Gioan nói mình không đáng làm tớ? Vì sự thực là như vậy: theo chương trình của Thiên Chúa thì Gioan chỉ là người dọn đường. Khi đã dọn đường xong và Chúa Giêsu đến thì một mặt Gioan phải giới thiệu cho người ta biết Ngài và sau đó rút lui. Cái khiêm tốn của Gioan nổi bật ở việc biết vị trí và vai trò của mình. Nói tắt là biết mình: Mình là ai? Công việc của mình là gì? Lúc nào mình hoạt động? Lúc nào mình phải rút lui?

Còn Chúa Giêsu thì khiêm tốn thế nào? Thưa: Ngài khiêm tốn khi để cho Gioan làm phép rửa. Ta cũng nên biết nghi thức tẩy rửa thời đó: Người chịu phép rửa phải để người ta dẫn xuống sông, đè đầu mình xuống nước... Đang khi chịu phép rửa thì cúi đầu, sám hối. So với Gioan, Chúa Giêsu trổi vượt hơn vì Ngài chính là Messia và Con Thiên Chúa. Nhưng tại sao Chúa Giêsu nhờ Gioan? Vì tôn trọng vai trò của Gioan. Vậy điểm nổi bật nơi đức khiêm tốn của Chúa Giêsu là tôn trọng người khác, để cho người khác đóng vai trò của họ. Không ỷ mình cao hơn, có tài hơn rồi coi thường người khác, dành lấy việc của người khác...

Mối tội đầu tiên trong 7 mối tội đầu là kiêu ngạo. Người kiêu ngạo một mặt tự đánh giá mình cao hơn thực chất của mình, và mặt khác coi thường người khác. Hai nhân vật chính trong bài Tin Mừng hôm nay là Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta về đức Khiêm tốn. Chúng ta hãy noi gương Gioan Tẩy Giả sống khiêm tốn bằng cách nhìn nhận đúng cả cái tốt lẫn cái xấu, cả cái hay lẫn cái dở của mình. Và chúng ta hãy noi gương khiêm tốn của Chúa Giêsu bằng cách tôn trọng mọi người, dù đó là người lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình, địa vị cao hơn mình hay thấp hơn mình

Lm. Carôlô HỒ BẶC XÁI, ĐCV Thánh Quý - Cần Thơ

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác