Chủ Nhật, 24 Tháng Năm, 2015 10:48

Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh

Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh được trao ban cho Giáo hội trong ngày lễ Ngũ Tuần, đồng thời chính Thần Khí ấy cũng được ban cho các tông đồ để các ngài hiểu được mầu nhiệm của Đức Kitô, nghĩa là hiểu được giáo huấn, sự nghiệp và bản thân của Ngài. Thần Khí mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa Cha một cách sung mãn. Lễ Chúa Thánh Thần là ngày khai sinh mới của Giáo hội.

Xưa Chúa thổi hơi vào Ađam làm cho ông có sinh khí, có sự sống, trở nên một con người sống, hôm nay Đức Kitô Phục sinh cũng thổi hơi vào các Tông đồ khiến các ngài trở nên tạo vật mới : sự sống mới ngày lễ Ngũ Tuần là Thần Khí của Chúa Phục sinh, của Đấng đã chiến thắng thần chết, nên sự sống này là sự sống vĩnh cửu, sự sống đời đời. Thần Khí của Chúa Phục sinh là hơi thở của Giáo hội, là sự sống mới của Hội Thánh. Thần Khí của Đấng Phục sinh chính là Thánh Thần, Đấng hằng hướng dẫn, chỉ đường và gây nên sự hiệp nhất để xây dựng Giáo hội. Thực tế, khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, kết nạp, quy tụ các môn đệ, Ngài đã nói, đã làm nhiều việc, đặc biệt làm phép lạ để các môn đệ hiểu về Ngài, thấy sự thật về Ngài. Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết nhiều điều Ngài đã nhận nơi Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn còn rất nhiều điều phải nói với các môn đệ, các tông đồ, nhưng giờ này các ngài không hiểu nổi. Phải đợi Chúa Phục sinh, Thánh Thần được ban xuống: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật trọn vẹn” (Ga 16, 13).

 

Quả thật, khi Thánh Thần được ban xuống các Tông đồ, các ngài hiểu được những điều Chúa đã dạy về Nước Trời, về con đường hoàn thiện Ngài đã vạch ra, về cuộc thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài, về những lời các ngôn sứ tiên báo trong Cựu Ước về Đấng Cứu Thế, nhận ra Chúa Giêsu đã thực hiện ý định của Thiên Chúa Cha, nhờ đó công cuộc cứu độ nhân loại được hoàn thành. Chúa Thánh Thần làm cho các Tông đồ hiểu Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, là đường, là sự thật, là sự sống của nhân loại, của con người. Chúa Thánh Thần tỏ lộ cho các Tông đồ hiểu được những nét mới, những điều mới lạ, những điều trước kia các ngài hiểu nhưng chưa rõ, đã hiểu rõ nhưng chưa sâu xa. Thánh Thần hay Thần Khí của Chúa Phục sinh tạo nơi tâm hồn các Tông đồ sự xác tín, nhờ sự xác tín các ngài đã tin và thêm vào đó, các ngài còn thuyết phục, cảm hóa và tạo sự xác tín nơi những người khác. Thánh Thần đã hoàn toàn đổi mới các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Trước lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ còn nhát đảm, tối tăm, nhưng từ khi Thánh Thần được ban xuống, các ngài đã trở nên những chứng nhân can đảm cho Chúa Phục sinh.Các ngài không sợ bất cứ sức mạnh nào ở trần gian, tất cả các ngài đều hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa sống lại. Giáo hội có một lịch sử lâu dài. Mỗi lễ Hiện Xuống là một ngày khai sinh mới của Giáo hội. Khi xưa trong nhà Tiệc Ly, các Tông đồ, Mẹ Maria và nhiều phụ nữ đạo đức đã được Thánh Phêrô mở tung cửa để đón nhận Thần Khí Chúa sống lại. Ngày lễ Ngũ Tuần nhiều người ngoại cũng được đón nhận Chúa Thánh Thần. Lễ Chúa Thánh Thần là luồng gió mới thổi vào Giáo hội...

Đức Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã triệu tập Công đồng Vaticanô II như một cuộc Hiện Xuống mới. Nhờ Công đồng, một luồng khí mới, nghĩa là với tác động của Chúa Thánh Thần, Giáo hội sống một cuộc thay đổi, mở rộng để bắt kịp đà tiến của văn minh thế giới. Giáo hội luôn là chứng nhân cho Chúa Phục sinh. Qua sự vinh quang Phục Sinh của Chúa, qua sự tác động của Chúa Thánh Thần, mọi Kitô hữu trở nên chứng nhân cho Chúa sống lại tới tận cùng thế giới. Người môn đệ của Chúa ở muôn thời được mời gọi loan báo Tin Mừng phục sinh: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Giáo hội của Chúa luôn là Giáo hội truyền giáo, bởi vì bản chất của Giáo hội là loan báo Tin Mừng, là Truyền giáo. Mọi Kitô hữu có bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ đem Chúa đến cho khoảng 6 tỷ con người chưa biết Ngài trên thế giới. Mọi Kitô hữu là chứng nhân cho Chúa, là người xây đắp hòa bình và gây sự hiệp nhất: “Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha”. Người môn đệ của Chúa là chứng nhân của Chúa khi đến với người nghèo, những người bất hạnh, cô thân, cô thế, những kẻ tàn tật, neo đơn, tội lỗi... như Chúa Giêsu xưa đã đến với mọi lớp người.Thần Khí của Chúa Phục sinh vẫn luôn tuôn tràn trên những tâm hồn thành tâm, thiện chí. Chúa Phục sinh luôn cần đến những chứng nhân quảng đại, chân thành, thánh thiện. Chúa Phục sinh cần đến những chứng nhân như thế để đổi mới bộ mặt thế giới, để “đem yêu thương vào nơi oán hờn, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp...”.

Lạy Thần Khí của Chúa Phục sinh, xin mau đến với chúng con, biến chúng con trở thành những nhân chứng sống sống động, biết quảng đại, hy sinh, quên mình để làm chứng cho Chúa như các thánh tông đồ xưa.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, Chánh xứ Phú Sơn, Đà Lạt

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm