Ngài rao giảng và cầu nguyện

Ngài rao giảng và cầu nguyện Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật V Thường niên hôm nay, cả 2 bài đọc sách Gióp và thư 1 Côrintô, âm vang trong đoạn Tin Mừng Mc 1, 29 - 39, kể lại “Ngày hoạt động của Chúa Giêsu tại Caphácnaum”.

Nhìn thấy Chúa và ở lại với Chúa

Nhìn thấy Chúa và ở lại với Chúa “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu đã ngỏ lời như thế với hai môn đệ khi các ông lên tiếng hỏi “Rabbi! Thầy ở đâu?”. Hai môn đệ đến với Chúa, nhìn thấy nơi Chúa đang ở và ở lại với Chúa.

Khiêm tốn

Khiêm tốn Trong đoạn này, tuy Thánh Marcô viết về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, nhưng ngài không nhằm tường thuật việc đó. Bởi đó, Thánh Marcô chỉ dùng động từ “làm phép rửa” nhưng không mô tả chút gì về việc đó

Hạt / Hột

Hạt / Hột Hạt ngũ cốc, cùng với rượu và dầu là những mặt hàng căn bản thời Kinh Thánh. Việc dâng tiến hạt là tâm điểm của Do Thái giáo và thuế thập phân cũng như hoa quả đầu mùa phải được dâng cho Chúa.