Thứ Năm, 09 Tháng Ba, 2017 11:34

Chiêm niệm

Contemplatio, Contemplation, Contemplation

Chiêm: ngắm, nhìn; niệm: ngẫm nghĩ. Chiêm niệm: ngắm nhìn và ngẫm nghĩ.

Chiêm niệm là chiêm ngắm Chúa Giêsu trong đức tin, tham dự vào các mầu nhiệm của Người, lắng nghe Lời Chúa, và mến yêu Người trong thầm lặng ( x. GLHTCG 2724).

Chiêm niệm là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng; là một tương quan Giao Ước Thiên Chúa thiết lập nơi đáy lòng con người; là sự hiệp thông với Ba Ngôi Chí Thánh, qua đó, con người được làm cho trở nên “giống Thiên Chúa” (x. GLHTCG 2713).

 Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm