Thứ Năm, 12 Tháng Giêng, 2017 14:11

Chiên Thiên Chúa

Dân Do Thái là dân được Thiên Chúa chọn, nhưng họ luôn bất trung và phản nghịch lại Thiên Chúa. Tội của họ thật đáng chết. Thế nhưng, Thiên Chúa nhân lành, từ bi thương xót, Ngài không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Thiên Chúa nhân hậu đã cho dân lấy chiên làm của lễ dâng lên Ngài để Ngài tha mạng sống cho dân...

Hôm nay, khi thánh Gioan Tẩy Giả chỉ vào Chúa Giêsu, giới thiệu với các môn đệ và với mọi người: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”, Thánh Gioan Tẩy Giả chính thức khai mạc sứ mạng tiền hô của Ngài. Bởi vì để khai mạc sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã đến với Gioan và xin ông làm phép rửa cho Ngài ở dòng sông Giođan. Thánh Gioan đã cho mọi người thấy Đấng Cứu Thế đã xuất hiện bằng xương bằng thịt giữa mọi người.

Từ ngữ ‘con chiên’ đối với nhiều tôn giáo, có một ý nghĩa thiêng liêng vì chiên là con vật hiền lành, dễ thương, thường được các tôn giáo dùng làm lễ vật hiến tế. Đồng thời, người ta cho rằng, con chiên có năng lực hòa giải tội nhân với Thượng Đế. Đối với dân Do Thái, con chiên ngoài ý nghĩa chung như vừa nói, nó còn là lễ vật giao ước, được sát tế để dâng cho Thiên Chúa, xin Thiên Chúa cứu chuộc dân. Chúng ta hãy đọc lại Cựu Ước để thấy ý nghĩa ‘con chiên’ thật rõ và thật ấn tượng như thế nào! Khi Chúa quyết định giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập, Ngài đã nói với ông Môsê truyền cho mỗi gia đình hãy bắt một con chiên đực một tuổi, còn tinh tuyền, không tì vết, sát tế nó để làm của lễ đền tội dâng lên Thiên Chúa. Ngài truyền nướng con chiên đó, máu bôi lên thành cửa, còn thịt thì gia đình phải ăn hết. Thiên thần đi qua nhà nào thấy máu chiên được bôi trên cửa làm dấu, ngài không giết con trai đầu lòng. Chính nhờ máu chiên được bôi lên cửa làm dấu, dân Do Thái được thoát khỏi vòng nô lệ Ai Cập và tất cả con trai đầu lòng của họ được cứu sống. Do đó, khi thánh Gioan Tẩy Giả nói Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi trần gian, Ngài đã gợi lên trong tâm trí mọi người Do Thái hình ảnh con chiên chịu chết để đền thay tội lỗi cho mọi người. Con chiên hiền lành, dễ thương, vô tì vết đã đổ máu ra chuộc tội cho dân Do Thái từ khi họ bị đưa đi làm nô lệ cho Ai Cập và từ thời ông Môsê dẫn họ vào Đất Hứa.

Việc Thánh Gioan gọi Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian cho chúng ta hay Chúa Giêsu chính là con chiên vô tội, đáng thương, nhưng phải kê vai gánh tội trần gian, gánh tội cho con người, cho mỗi người, cho chúng ta để cứu độ tất cả nhân loại này. Con chiên chính là Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt. Mặc dầu vô tội, nhưng Ngài đã chấp nhận ý Chúa Cha, chịu chết, không một lời than vãn, luôn im lặng như một con chiên hiến tế để cứu chuộc loài người.

Ngày nay, Chính Chúa Giêsu là con chiên vô tội, là Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Thế vẫn tiếp tục chịu hiến tế trên bàn thờ hằng ngày để cứu chuộc nhân loại. Nên, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đang hiến tế vì tội nhân loại, vì tội chúng ta. Mỗi lần chủ tế giơ cao Bánh Thánh và đọc “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời tới dự tiệc Thiên Chúa”, chúng ta hiểu ngay, Chúa đang chịu chết, đổ máu mình để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy hết lòng cung kính, dọn lòng trong sạch để rước Chúa vào lòng. Nhờ đó, ơn cứu rỗi và phước lành từ Thiên Chúa sẽ đổ tràn vào lòng chúng ta. Chúa cứu chuộc dân Do Thái nói riêng và cứu độ tất cả nhân loại nhờ cái chết tự nguyện trên thập giá của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con càng lúc càng hiểu rõ lời của Chúa: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì Tôi ở trong kẻ ấy, kẻ ấy ở trong Tôi và sẽ được sống đời đời”. Lạy Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, xin ban bình an cho chúng con.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi - DCCT

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm